Feltinspektør - naturforvaltning

logo sysselmannen
Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard. Sysselmannen har samme myndighet som en fylkesmann, og er samtidig politimester for Svalbard. Sysselmannskontoret har 44 stillinger og er organisert i tre avdelinger - en administrasjonsavdeling, en miljøvernavdeling og en politiavdeling, samt en stabsenhet.Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. På denne bakgrunn oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen. Sysselmannen på Svalbard er en IA-virksomhet.

Vi søker etter feltinspektører med naturfaglig bakgrunn.

Tjenesten utføres av feltlag bestående av en polititjenesteperson og en tjenesteperson med naturfaglig bakgrunn. Hvert lag skal gjøre tjeneste i felt med base i Sysselmannens hytter ulike steder på øygruppen i følgende perioder:

 • Vinter: Slutten av februar – begynnelsen av mai 2020 (ett engasjement) 
 • Sommer: Begynnelsen av juni – slutten av august 2020 (tre engasjement) 

                 
Det er mulig å søke på vinter- og sommerengasjementet hver for seg eller samlet. Det må fremgå tydelig i søknaden hvilket/hvilke engasjement man søker på. 
Ferie kan bare avvikles mellom engasjementene.

Arbeidsoppgaver  

 • oppsyn og kontroll med turisme og ferdsel 
 • oppsyn og kontroll med jakt, fangst og fiske 
 • tilsyn med kulturminner 
 • faunaregistrering 
 • nødvendig vedlikeholdsarbeid på Sysselmannens hytter andre praktiske oppgaver

Vinterengasjementet skal i hovedsak utføre informasjonsarbeid, oppsyn og kontroll med turisme og ferdsel på Sentral-Spitsbergen ved bruk av snøskuter. 

Sommerengasjementene skal utføre oppsyn og øvrige oppgaver ved hjelp av åpen båt med utenbordsmotor langs kysten av Vest-Spitsbergen.

Kvalifikasjoner  

 • høyere utdanning innen naturforvaltning/biologi. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • kurs i naturoppsyn for begrenset politimyndighet og erfaring fra oppsynsarbeid
 • solid felterfaring, gjerne fra Svalbard
 • kunnskap om kulturminner og arktisk fauna og flora
 • gode engelskkunnskaper, gjerne også kjennskap til et annet fremmedspråk

For vinterengasjement: erfaring med feltarbeid vinterstid, førerkort for snøskuter og erfaring med skuterkjøring 

For sommerengasjement: båtførerbevis og erfaring med å føre båt  

Personlige egenskaper  

Personlig egnethet blir tillagt særlig vekt. Vi ser etter personer med samarbeidsegenskaper, serviceinnstilling, nøyaktighet og fleksibilitet, som er løsningsorienterte og gjerne praktisk anlagt. Vi krever god fysisk form og  tilfredsstillende vandel 

Vi tilbyr  

 • Avlønning i stillingskode 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ p.t. kr 488 000,- pr år 
 • I tillegg kommer Polartillegg i henhold til ”Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk” med p.t. kr 96,- pr. døgn. 
 • Fri reise til og fra Svalbard i forbindelse med engasjementet
 • Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd utgjør til sammen 18,2 %.
 • Feriepenger utbetales ved engasjementets slutt.

Søknad sendes elektronisk på www.sysselmannen.no eller www.politiet.no. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf. offentleglova § 25. Vi vil i tilfelle forhåndsvarsle søker om dette. 

Kontaktinformasjon  

Søknadsfrist

 • 3. november

Søk på stillingen

 

Fant du det du lette etter?