Feltinspektør - naturforvaltning

logo
Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard. Sysselmannen har samme myndighet som en fylkesmann, og er samtidig politimester for Svalbard. Sysselmannskontoret har 41 stillinger og er organisert i tre avdelinger - en administrasjonsavdeling, en miljøvernavdeling og en politiavdeling, samt en stabsenhet. I tillegg kommer engasjementer av
kortere varighet, spesielt i sommerhalvåret.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. På denne bakgrunn oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen. Sysselmannen på Svalbard er en IA-virksomhet.

Feltinspektør - naturforvaltning

Sysselmannen på Svalbard har ledige engasjementer som feltinspektør-naturforvaltning i følgende perioder:

 • Vinter: 5.3.2018 - 27.04.2018 (ett engasjement)
 • Sommer: 15.6.2018 - 17.8.2018 (tre engasjement)

Det er mulig å søke på vinter- og sommerengasjementet hver for seg eller samlet. Det må fremgå tydelig i søknaden hvilket/hvilke engasjement man søker på.

Ferie kan bare avvikles mellom engasjementene.

Vi søker etter feltinspektører - naturforvaltning. Tjenesten utføres av feltlag bestående av en polititjenesteperson og en tjenesteperson med naturfaglig bakgrunn. Hvert lag skal gjøre tjeneste i felt med base i Sysselmannens hytter ulike steder på øygruppen. Om vinteren er det aller meste av virksomheten basert på bruk av snøskuter, og om sommeren på bruk av åpen båt med utenbordsmotor.

Mer informasjon om Sysselmannen finnes på vår hjemmeside www.sysselmannen.no.

Arbeidsoppgaver

 • Oppsyn og kontroll med turisme og ferdsel
 • Oppsyn og kontroll med jakt, fangst og fiske
 • Tilsyn med kulturminner
 • Faunaregistrering
 • Nødvendig vedlikeholdsarbeid på Sysselmannens hytter
 • Andre praktiske oppgaver
 • Vinterengasjementet skal i all hovedsak utføre informasjonsarbeid, oppsyn og kontroll med turisme og ferdsel.
 • Andre oppgaver kan også bli tillagt stillingene.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen naturforvaltning/biologi
 • Solid felterfaring
 • Sterkt ønskelig med erfaring fra oppsynsarbeid
 • Gjennomført basiskurs i naturoppsyn for begrenset politimyndighet vil bli tillagt vekt
 • Kunnskap om kulturminner og arktisk fauna og flora
 • Gode engelskkunnskaper er nødvendig, gjerne også kjennskap til et annet fremmedspråk
 • God fysisk form
 • For vinterengasjement: erfaring med feltarbeid vinterstid, førerkort for snøskuter og erfaring med skuterkjøring
 • For sommerengasjement: båtførerbevis og erfaring med å føre båt

Vi legger vekt på felterfaring, svalbarderfaring, og eventuell håndverksmessig bakgrunn. Videre legger vi vekt på gode samarbeidsegenskaper, serviceinnstilling, nøyaktighet og fleksibilitet.

Vi krever tilfredsstillende vandel.

Kontaktinfo

 • Paul Lutnæs, Fungerende Miljøvernsjef, (+47) 79 02 43 21
 • Bjarte Benberg, Rådgiver, (+47) 79 02 43 56

Søknadsfrist

 • 15. november 2017

Søknad sendes elektronisk på www.sysselmannen.no. Kopi av attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Søker vil i tilfelle forhåndsvarsles om dette.

 

 

Fant du det du lette etter?