Fagleder byggesak

logo nes kommune
Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.

Kommunen har i overkant av 23.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma - elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.

Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen.

Grunnet stor aktivitet innenfor byggesak utlyser vi nå 100% stilling som fagleder byggesak. Byggesak er organisert under avdelingen  Plan, byggesak og oppmåling (PBO) under kommunalområdet Samfunn og miljø. PBO har ansvar for følgende tjenester og oppgaver

 • Kommuneplanlegging, reguleringsplaner og tettstedsutvikling
 • Kulturminneforvaltning
 • Byggesaksbehandling og forurensning
 • Geodata, oppmåling, deling og seksjonering

Oppgavene er i dag fordelt på fire faggrupper: Byggesak, Plan, Geodata og Oppmåling.

Til faggruppe byggesak søker vi etter en positiv og strukturert fagleder. Byggesak har det faglige ansvaret for byggesaksforvaltningen og tilhørende områder. Som fagleder byggesak får du en spennende jobb med fagansvar for en synlig og viktig del av forvaltningen. Sammenhengen fra plan til byggesak, oppgaveløsning på tvers av fagfelt og klart språk er viktig for oss. Dette ønsker vi at vår nye fagleder skal være med å videreutvikle.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar for byggesaksbehandling i kommunen
 • Ulovlighetsoppfølging etter byggesaksdelen i plan- og bygningsloven
 • Behandle/forberede klagesaker
 • Veilede eksterne og interne i plan- og bygningsloven
 • Bidra i arbeidet med utbyggingsavtaler
 • Behandle bygge- og deleforbud
 • Bidra i refusjonssaker og ekspropriasjonssaker m.m.

Dersom vi ikke får søkere med tilstrekkelig kompetanse, kan det være aktuelt å endre stillingen til saksbehandler uten fagansvar.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som sivilingeniør, jurist, arkitekt eller ingeniør. Lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Relevant praksis med byggesaksbehandling
 • Det er ønskelig med kurs i spesiallovene tilknyttet sektoren, i hovedsak plan- og bygningsloven
 • Det er ønskelig med kjennskap til samspill mellom administrasjon og politikk
 • Kan beherske moderne IKT-verktøy godt
 • Gode norskkunnskaper med god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper

 • Du bør være analytisk og strukturert
 • Du må ha god arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig
 • Du må være løsningsorientert og god på samarbeid
 • Trives med høyt arbeidstempo
 • Ha et utstrakt kundeperspektiv
 • Flink til å motivere kolleger og trives med å omgås mennesker

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En variert hverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Minst to referanser må oppgis.

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.
Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Kontaktinformasjon

 • Mona Helene Balterud, Avdelingsleder Plan, byggesak og oppmåling, 479 97 994

Søknadsfrist

 • 28.09.2020

Søk på stillingen

 

Fant du det du lette etter?