Fagansvarlig jordbruk

logo rakkestad kommune
Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke med kort avstand til Østfoldbyene. Kommunen har ca. 8000 innbyggere. Næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder. Organisatorisk er kommunen inndelt i 9 seksjoner som yter tjenester til kommunens innbyggere.

Fagansvarlig jordbruk - 100 % fast stilling

Beskrivelse av seksjon/enhet

Stillingen er direkte underlagt seksjonsleder for teknikk, miljø og landbruk. Seksjonen har ansvar for forvaltningsområdene geodata, plan og bygg, arealforvaltning, landbruk, eiendomsskatt, vann og avløp, renovasjon, kommunale avgifter, vei, grønt, renhold, vaktmestertjenester, drift og forvaltning av formålsbygg og utleieenheter.

Rakkestad kommune er en av landets største landbrukskommuner. Både innenfor jordbruk og skogbruk har kommunen en aktivt og fremoverlent næring. Det er mange spennende kommunale oppgaver og utfordringer i en av landets største jordbrukskommuner.

Kort om stillingen

Oppgavene vil i hovedsak bestå av saksbehandling, råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk: 

 • forvaltning av saker knyttet til jordlov, konsesjonslov, plan, og bygningsloven, miljøspørsmål og deler av det øvrige  landbruksrelaterte lovverk.
 • næringsutvikling i landbruket
 • forvaltning av øvrige virkemidler i jordbruksavtalen
 • delta i kommunalt og interkommunalt samarbeid
 • oppfølging og kontakt med næringen i Rakkestad

Vi ser helst at du har

 • høyere utdanning innen landbruk-/naturforvaltning, men annen utdanningsbakgrunn er også interessant
 • god kjennskap til offentlig forvaltning
 • innsikt i praktisk landbruk

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter en person som:

 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk, samt å samarbeide med andre
 • Serviceorientert og positiv
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Har gode IT kunnskaper
 • Førerkort kl. B

Arbeidsoppgaver

 • forvalte relevant lovverk
 • saksbehandling
 • tilskuddsforvaltning
 • kontakt ut mot næringen
 • ta imot og håndtere ulike spørsmål fra næringen

Vi kan tilby

 • interessant og utfordrende arbeid i et tverrfaglig og til tider hektisk miljø
 • varierende og krevende arbeidsoppgaver
 • relevant opplæring og etterutdanning
 • gode dataverktøy
 • gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår

Arbeidsvilkår

Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon
Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling". Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet. 

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser. 

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Henvendelse fra annonsører gjøres til postmottak@rakkestad.kommune.no

Søknadsfrist

 • 18.08.2019

Kontaktperson

 • Espen Jordet, Seksjonsleder, tlf: 90717230, mobil: 90717230

 

Fant du det du lette etter?