Engasjement som rådgiver natur- og arealforvaltning/plan

logo sysselmannen
Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard. Sysselmannen har samme myndighet som en fylkesmann, og er samtidig politimester for Svalbard. Sysselmannskontoret har 43 stillinger og er organisert i tre avdelinger - en administrasjonsavdeling, en miljøvernavdeling og en politiavdeling, samt en stabsenhet. I tillegg kommer engasjementer av kortere varighet, spesielt i sommerhalvåret.

Fra august/september 2018 skal miljøvernavdelingen styrkes med ett års engasjement som rådgiver i natur- og arealforvaltning med hovedvekt på arealplansaker og naturvernoppgaver.

Sysselmannen har ansvaret for miljøvernforvaltningen på Svalbard gjennom svalbardmiljøloven. Miljøvernavdelingen har for tiden ti ansatte. Sentrale oppgaver i avdelingen er kulturminnevern (arkeologi og bygningsvern), naturvern, vilt- og fiskeforvaltning, arealforvaltning, og forurensning.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av og veiledning i arealplansaker etter svalbardmiljøloven
 • Saksbehandling i og utenfor planområdene, samt i verneområdene
 • Andre arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradnivå innen naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis innen arealplanlegging, eventuelt naturforvaltning
 • Relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis med arealplanlegging fra offentlig sektor
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Det kreves tilfredsstillende vandel

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om og erfaring med GIS
 • Gode formidlingsevner
 • Kjennskap til Svalbard

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente kollegaer og varierte oppgaver i storslått arktisk natur.
 • Engasjementet er plassert som rådgiver i stillingskode 1434, og vil etter en samlet vurdering av den tilsattes kvalifikasjoner bli lønnet innenfor spennet kr 466.500,- til 537.700,- Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.
 • I tillegg kommer Polartillegg i henhold til «Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk» f t kr 96,- pr døgn.
 • Svalbardskatt, folketrygdavgift pensjonsinnskudd utgjør p.t. til sammen 18,2 %.
 • Til stillingen hører fri bolig, fri til- og fratredelsesreise og feriereise etter gjeldende regulativ

Kontaktinfo:

 • Morten Wedege, Miljøvernsjef, (+47) 79 02 43 05
 • Andrine Kylling, Rådgiver natur- og arealforvaltning, (+47) 79 02 43 58

Søknadsfrist:

 • 22.april 2018

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. På denne bakgrunn oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen. Sysselmannen på Svalbard er en IA-virksomhet.

Kopi av attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Søker vil i tilfelle forhåndsvarsles om dette.

 

Fant du det du lette etter?