Daglig leder

logo NVS
Stiftelsen Norsk Villreinsenter ble opprettet høsten 2006 og har en nøkkelrolle i arbeidet for å sikre villreinstammene og villreinområdene. Villreinen er en viktig del av vår natur- og kulturarv, og Norge har et særskilt ansvar for å sikre framtida for Europas siste villreinstammer og deres leveområder. 

Vi søker daglig leder ved Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu.

Den som tilsettes vil få som hovedoppgave å være med på å videreutvikle Villreinsenteret som et nasjonalt tyngdepunkt innen rådgiving, dokumentasjon, verdiskaping og formidling med fokus på å sikre framtida til våre villreinstammer.
 
Vår daglige leder går over i ny stilling, og vi søker derfor hennes erstatter i en fast, 100 % stilling.
 
Sentrale arbeidsoppgaver vil være å

  • Videreutvikle Norsk villreinsenter Sør sin rolle som et faglig sterkt og effektivt bindeledd mellom forskere og alle typer brukere
  • Utvikle lokale og regionale nettverk og bidra til at senteret framstår som inkluderende og synlig
  • Bidra til samarbeid og kompetanseheving lokalt, regionalt og nasjonalt
  • Ha det daglige ansvar for utviklingen av stab og fasiliteter

Vi ønsker en person som har

  • God faglig kompetanse innen villreinsenterets arbeidsområde
  • God kommunikasjonsevne og evne til å bygge nettverk og skape forankring
  • Personlig engasjement og interesse for villrein og fjellforvaltning
  • Samarbeidsegenskaper og evne til å lede team

Det er ønskelig at den som tilsettes har relevant yrkeserfaring. God faglig bakgrunn innen
biologi/økologi samt god formidlingsevne vil bli tillagt vekt.
 
Norsk villreinsenter Sør har i dag et team på fem personer. I tillegg er to fjelloppsyn fra
Statens Naturoppsyn, en verneområdeforvalter og prosjektansatte samlokalisert ved senteret. I samme bygg ligger også Hardangervidda Nasjonalparksenter med tre ansatte.
 
Daglig leder rapporterer til styret for Stiftelsen Norsk Villreinsenter.

Arbeidssted for stillingen er for tiden Villreinsenterets lokaler på Skinnarbu i Tinn kommune.
 
Vi tilbyr gode lønns- og arbeidsvilkår.

Skriftlig søknad sendes post.sor@villrein.no innen 15. desember 2019.

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Stein Lier Hansen, tlf 995 41 938 eller daglig leder Marianne Singsaas, tlf 994 63 764.

 

Fant du det du lette etter?