Avdelingsdirektør - skog og trebruk

logo
Statsforvalteren er statens representant i Innlandet, og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 4 virksomhetsområder. Vi har sektorvise forvaltnings-oppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Fylkesmannen i Innlandet har hovedkontor på Lillehammer.

Vi er en kompetansearbeidsplass med 240 dyktige medarbeidere. Som statens representant ønsker vi å bidra til å bygge Innlandet sterkt.

Stillingen som avdelingsdirektør for Enheten skog- og trebruk er ledig. Enheten har 9 medarbeidere og tilhører Virksomhetsområdet Miljøvern, Landbruk og Næringsutvikling med til sammen 95 ansatte. Kontorsted er Rosenlund på Lillehammer.

Om enheten

Enheten er kompetansesenter for offentlig skogforvaltning, med rådgivnings-, forvaltnings- og utviklingsoppgaver, og har en sentral rolle i å videreutvikle bærekraftig skogbruk og skogbasert verdiskaping i landets tyngste skogregion. Det samarbeides nært med departement og direktorat, fylkeskommunen, kommunene, næringa og øvrige aktører i verdikjeden. Det tas forbehold om endringer i oppgaveporteføljen.

Arbeidsoppgaver

Enhetsleder har personal-, resultat-, og økonomiansvaret for enheten, og rapporterer til virksomhetsleder. Enhetslederen inngår i et lederteam sammen med øvrige 4 enhetsledere og virksomhetsdirektør. Sammen skal de ha en helhetlig tilnærming i oppgaveløsningen og delta i utvikling av virksomhetsområdets mange oppgaver.

Som landets største skogfylke har vi store ambisjoner om å videreutvikle så vel primærskogbruket som å bidra til å skape enda mer verdier ut av skogen.  Vi søker etter deg som er motivert for en slik oppgave, og for å bidra til utvikling i fylket vårt som sådan.

Enhetsleder må ha et sterkt brukerfokus i utvikling av arbeidsformer, arbeidsmetoder og digitale løsninger i både virksomhetsområdet og enhet, slik at det legges til rette for en effektiv samhandling med andre, internt og eksternt. Enhetsleder skal fremme samhandling og samarbeid mellom ansatte, og legge til rette for en tillitsbasert kultur.

Enhetsleder skal være pådriver, sikre god kvalitet og resultater innenfor de aktuelle fagområdene, i samsvar med nasjonale mål. Enhetsleder skal fronte skogbruket utad, og bidra til å ivareta en god dialog med kommuner, næring og andre samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Mastergrad på relevant område, eventuelt tilsvarende realkompetanse
 • Gode lederegenskaper og god rolleforståelse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Andre kvalifikasjoner:

 • Engasjement for og innsikt i fagområdet skog- og trebruk
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
 • Handlekraft og evne til å arbeide strategisk og målrettet
 • Stor arbeidskapasitet, initiativrik og løsningsorientert

Vi kan tilby

 • En utfordrende lederstilling
 • Et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver
 • Stillingskode avdelingsdirektør (1060), lønnsspenn fra 790.000 – 910.000, med mulighet for høyere avlønning for spesielt godt kvalifiserte.
 • En god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid

Prøvetiden er 6 måneder.

Annen informasjon

Nærmere informasjon om Statsforvalteren i Innlandet finnes på https://www.statsforvalteren.no/innlandet

Nærmere informasjon kan fås av virksomhetsdirektør Haavard Elstrand på jobbtelefon 62 55 12 05 eller mobil 416 24 202 / e-post fmhehels@fylkesmannen.no

Statsforvalteren i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene her. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.

Søknadsfrist

 • 14. april 2021

Søk stillingen

 

Fant du det du lette etter?