Arealplanlegger

logo sysselmannen
Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard.

Sysselmannen har samme myndighet som en fylkesmann, og er samtidig politimester for Svalbard. Sysselmannskontoret har 44 stillinger og er organisert i tre avdelinger - en administrasjonsavdeling, en miljøvernavdeling og en politiavdeling, samt en stabsenhet.


Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. På denne bakgrunn oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen. Sysselmannen på Svalbard er en IA-virksomhet.

Les mer om Sysselmannen på Svalbard på www.sysselmannen.no.

I miljøvernavdelingen er det fra sommeren 2019 ledig en åremålsstilling som arealplanlegger.

Åremålsstillingen er for to år med adgang til å søke tre års - samt ytterligere ett års - forlengelse.

Sysselmannen har ansvaret for miljøvernforvaltningen på Svalbard gjennom svalbardmiljøloven. Sentrale oppgaver omfatter kulturminnevern (arkeologi og bygningsvern), naturvern, vilt- og fiskeforvaltning, arealforvaltning, friluftsliv, turisme og forurensning. Det er et nært samarbeid mellom miljøvernavdelingen og politiavdelingen bl.a. om miljøkriminalitet og forebyggende tiltak.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å ivareta Sysselmannens rolle som planmyndighet på Svalbard
 • Behandling av planforslag etter svalbardmiljøloven, herunder koordinering av innspill på alle fagområder i miljøvernavdelingen
 • Veiledning om arealplanlegging etter svalbardmiljøloven
 • Saksbehandling etter svalbardmiljøloven innenfor arealplanområdene på Svalbard, herunder konsekvensutredninger
 • Bistå i behandling av søknader om inngrep utenfor planområdene
 • I perioder må arbeid innenfor andre deler av miljøvernavdelingens arbeidsområder påregnes

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller tilsvarende innenfor areal- eller samfunnsplanlegging; lang erfaring med arealplanlegging kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med arealplanarbeid
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er ønskelig
 • God juridisk forståelse
 • God GIS-kompetanse er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Det kreves tilfredsstillende vandel

Utdanningsnivå

 • høyskole/universitet, mastergrad

Personlige egenskaper

 • Vi søker en person som arbeider selvstendig og systematisk, er fleksibel og løsningsorientert, har god rolleforståelse og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet blir tillagt særlig vekt

Vi tilbyr

 • Stillingen vil, etter en samlet vurdering av den tilsattes kvalifikasjoner bli plassert som rådgiver (SKO 1434) i Statens lønnsregulativ og avlønnet innenfor rammen kr 520 000 – kr 580 000 pr år. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.
 • I tillegg kommer polartillegg med kr 96,- pr døgn.
 • Fri bolig, til- og fratredelsesreise og årlig feriereise til bosted på fastlandet.
 • Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse utgjør til sammen 18,2%

Kopi av attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju. Vi gjøre oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Søker vil i tilfelle forhåndsvarsles om dette.

Kontaktinfo:

 • Morten Wedege, Miljøvernsjef, (+47) 79 02 43 05
 • Andrine Kylling, Rådgiver natur- og arealforvaltning, (+47) 79 02 43 58

Søknadsfrist:

 • 10.03.2019

Søk på stillingen

 

Fant du det du lette etter?