Arealplanlegger

logo fiskeridirektoratet
Vil du påvirke forvaltningen av fremtidens oppdretts- og fiskerinæring?

Vi søker arealplanlegger for fremtidens kystforvaltning.

Om stillingen:

Arealseksjonen ved kyst- og havbruksavdelingen har fagansvaret for problemstillinger knyttet til Fiskeridirektoratets sektoransvar i kystsonen for å fremme bærekraftig vekst for fiskeri- og akvakulturnæringene. Seksjonen har det faglige ansvaret overfor direktorats regionkontor, noe som betyr å både gi styringssignaler og sette regionene i stand til å levere i henhold til gitte faglige krav og forventninger. En viktig oppgave for seksjonen er å ta ansvar for overordnede og brede bestillinger, utredninger og høringer. Seksjonen samarbeider med andre enheter internt, andre etater og forskningsinstitusjoner om metodikk og kunnskapsgrunnlag. Seksjonen har fagansvar for kartverktøy og GIS for hele Fiskeridirektoratet.

Vi har i dag ikke tilstrekkelig kapasitet til å nå våre ambisjoner knyttet til marin arealplanlegging, fylle vår rolle som forvaltere av kyst- og sjøområder og til å følge opp regionene med styringssignal, veiledning, og rådgiving. Vi søker derfor en ny medarbeider med kompetanse innen arealplanlegging og analyse. Fiskeridirektoratets arbeid med areal er avgjørende for å nå de politiske målene om vekst i marin sektor. Dette gjør at medarbeidere har varierte arbeidsoppgaver og får være med på å påvirke utviklingen av forvaltningen, og det vil være store muligheter for faglig utfordringer, utvikling og læring.

Arbeidsmiljøet kjennetegnes av dynamiske og offensive medarbeidere med store ambisjoner for fagfeltene de har ansvaret for.

Arbeidsoppgaver:

 • Strategisk utvikling av marin arealforvaltning og direktoratets rolle som sektorforvalter
 • Prosessansvar og koordinering av større, nasjonale saker
 • Utvikling av verktøy for styring og støtte overfor regionene. Dette omfatter både policy, styringssystemer, kompetanseutvikling, veiledning, rådgiving og oppfølging
 • Veiledning og rådgiving eksternt

Kvalifikasjoner:

 • Krav om utdanning innen arealplanlegging på masternivå. Særlig relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskrav
 • Må har praktisk erfaring fra arealplanlegging
 • Erfaring med konsekvensutredninger, interesseavveininger og analyse vil bli tillagt vekt
 • Bør helst ha erfaring fra både offentlig og privat sektor
 • Det er en fordel med kompetanse i praktisk bruk av kart og kartverktøy
 • Interesse for miljømessig bærekraftig utvikling av marine næringer er en fordel
 • Krav om svært gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Krav om gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig

Egenskaper:

 • Må være løsningsorientert og vant til å ta initiativ og finne løsninger heller enn problemer
 • Må ha gode ferdigheter i å uttrykke seg skriftlig og muntlig på norsk og være en en flink formidler
 • Må være selvstendig
 • Gode samarbeidsevner og det å være en lagspiller vil bli tillagt stor vekt
 • Mot til å være kritisk og ha faglig integritet, men samtidig respekt for andres fagkompetanse
 • Allsidig og med stor arbeidskapasitet
 • Utadvendt med en offensiv holdning til å nå mål
 • Engasjement er viktig. Både personlig og faglig, og for samfunnsutviklingen

Vi tilbyr:

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 500.000,- til 650.000,- pr år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For særlige kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Utfordrende oppgaver innen et fagfelt i stadig utvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Kontaktpersoner:

 • Fungerende Seksjonssjef Øystein Rosendahl Simonsen, 909 37 949, eller
 • Seksjonssjef (permisjon) Marianne Bøe, 924 50 326

Om Fiskeridirektoratet:

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 450 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Som IA- bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Søknadsfrist:

 • 2. januar

Søk stillingen

 

Fant du det du lette etter?