2 naturveiledere i 100 % fast stilling

Norsk villreinsenter
Norsk villreinsenter er en stiftelse opprettet av staten. Villreinsenteret skal bidra til å ta vare på de gjenværende villreinstammene i Europa, bl.a. ved å ha et sterkt fagmiljø, drive aktiv formidling og rådgiving, og utvikle publikumsattraksjoner. Naturveiledning skal inngå som en integrert del av villreinsenterets tjenester, både i senterets nærområde og i et større geografisk nedslagsfelt.

Norsk villreinsenter (NVS) har to driftsenheter: NVS Sør på Skinnarbu i Tinn kommune i Telemark og NVS Nord på Hjerkinn i Dovre kommune i Oppland. Driftsenhetene fungerer som tverrfaglige knutepunkt som pr i dag involverer 10-12 personer på hvert sted.

Til Norsk villreinsenter på Hjerkinn søker vi

to Naturveiledere i 100% fast stilling

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Naturformidling, veiledning og annet informasjonsarbeid knyttet til villrein og fjelløkosystemene
 • Formidle naturkunnskap i bred forstand
 • Utarbeide informasjons- og undervisningsmateriell
 • Stå for kursvirksomhet og tilrettelegging
 • Delta i villreinsenterets samlede virksomhet og oppgaveløsning

Skoleverket og reiselivet vil være viktige målgrupper for naturveiledningen ved villreinsenteret.

Vi søker etter personer som har:

 • Interesse for og helst erfaring fra naturveiledning
 • Høyere utdanning, fortrinnsvis med informasjonsfag/pedagogikk og/eller naturvitenskaplige fag i fagkretsen
 • Gode evner til samarbeid, nettverksbygging og til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Gode språkkunnskaper

Vi kan tilby:

 • 100% fast stilling, med arbeidsplass ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn i Dovre kommune
 • En utfordrende og spennende jobb knyttet til fjellet
 • Et godt og allsidig fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode betingelser, inkludert gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

For mer informasjon, kontakt daglig leder på Hjerkinn, Raymond Sørensen, tlf. 91623715.

Søknad med CV sendes post.nord@villrein.no eller Norsk villreinsenter, Hjerkinnhusveien 33, 2661 Hjerkinn, innen 20. august 2017.

Last ned PDF av utlysningen

 

Fant du det du lette etter?