Spesialrådgiver vannforvaltning

logo viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape gode tjenester til våre innbyggere.

Viken fylkeskommune er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner.

Viken fylkeskommune står foran en endringsprosess, der oppgavene skal deles på tre nye fylkeskommuner. Medarbeidernes kompetanse vil også i nye fylkeskommuner være avgjørende for at oppgaver, tjenester og regionalt utviklingsarbeid utføres på en best mulig måte til regionens innbyggere.

Viken fylkeskommune søker rådgiver til stilling som vannforvalter i nye Østfold fylkeskommune

Seksjon for Samfunnsplanlegging og miljø i nye Østfold fylkeskommune vil fra 2024 ha ansvar for kommunal og regional planlegging, miljøoppgaver og internasjonalt arbeid. Det forventes at Østfold fylkeskommune vil bli vannregionmyndighet. Vannregionmyndigheten skal koordinere prosessen med regional plan for vannforvaltning i tråd med vannforskriften og plan- og bygningsloven.

Arbeidsoppgaver

Stillingen har en nøkkelrolle i fylkeskommunens miljøarbeid, og er nært tilknyttet det regionale planarbeidet. Stillingen vil inngå i et team på to medarbeidere. Arbeidet innebærer både oppgaver som vannregionmyndighet og for fylkeskommunens øvrige ansvar for vannforvaltning.

Oppgaver som vannregionmyndighet, herunder:

 • Ansvar for å koordinere arbeidet med oppfølging av vannforskriften. Dette inkluderer blant annet å legge til rette for planarbeidet som skal utføres, følge opp myndigheter som har oppgaver etter vannforskriften, gjennomføre egne oppgaver og samordne de ulike bidragene i planarbeidet.
 • Deltakelse i nasjonale nettverk og dialog med departement og direktorat.
 • Delta på samarbeidsarenaer på nasjonalt og regionalt nivå om grensevassdragene, med svenske vannforvaltningsmyndigheter.
 • Gi rammer og veiledning til vannområdene, inkludert ansvar for nettverksarenaer og tildeling av nasjonale og regionale tilskudd.

Oppgaver innen fylkeskommunalt ansvar for vannforvaltning, herunder:

 • Oppfølging av politiske, fylkeskommunale deltakere og administrativ deltakelse i vannområdene i Østfold.
 • Samordne og kommunisere tiltak i vannforvaltningsplanene og Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden.
 • Være pådriver overfor kommunene og internt i fylkeskommunen for oppfølgingen av vannforvaltningsplanene og vannmiljøtiltakene i Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden, herunder bidra med vannfaglige innspill til plansaksbehandlingen.
 • Vannforvaltningsoppgaver etter forskrift og lov, herunder søknader om fysiske tiltak i vassdrag.

Medarbeideren forventes å delta i og støtte utviklingsprosjekter og faglig utvikling av fagfeltet. Arbeidet inkluderer også saksbehandling av bl.a. høringer og politisk oppfølging og støtte, samt oppgaver etter avtale med leder. Stillingen krever tett samarbeid internt og med eksterne regionale partnere, stat og kommuner

Kvalifikasjoner

 • utdanning på minimum masternivå innenfor relevante naturfag/vannfag
 • god kunnskap om vannforvaltning etter vannforskriften og regionale planprosesser
 • arbeidserfaring og kompetanse innen vannforvaltning og/eller regionalt planarbeid, eller annet relevant arbeid
 • arbeidserfaring fra tverrfaglig samhandling og gjennomføring av tverrfaglige prosjekter
 • erfaring fra offentlig forvalting og saksbehandling
 • god forståelse for plan- og prosessarbeid
 • god forståelse av fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle og samspillet mellom politikk og administrasjon
 • kjennskap til arbeid med FNs bærekraftsmål og bærekraftig samfunnsutvikling
 • erfaring med kommunikasjonsarbeid veier positivt
 • god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne

Personlige egenskaper

Stillingen er utfordrende, med mye ansvar og mulighet til å forme egen arbeidshverdag. Vi ønsker en strukturert og samfunnsengasjert person som både kan jobbe analytisk og strategisk. Du må både kunne jobbe selvstendig og ha gode samarbeidsegenskaper. Du evner å se helhetlige løsninger og har gjennomføringskraft.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • spennende og sentral stilling i et godt fagmiljø med engasjerte medarbeidere
 • muligheten til å bidra til utviklingen av Østfold
 • lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger

Østfold fylkeskommune legger opp til en fleksibel arbeidshverdag med god tilrettelegging for digital kommunikasjon. Seksjon for Samfunnsplanlegging og Miljø har kontorplasser på fylkeshuset i Sarpsborg.

Søknadsfrist

 • 27.09.2023

Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25. 

Søk på stillingen

 

Fant du det du lette etter?