Rådgiver skogbruk og viltforvaltning

logo tinn kommune
Tinn kommune har i underkant av 6000 innbyggere og ligger øverst i Telemark med Hardangervidda som nærmeste nabo og med byen Rjukan som kommunesenter. Kommunen har et variert næringsliv, et godt utdannings tilbud og vi kan by på et allsidig tilbud innenfor kulturliv, idrett og friluftsliv.


Reiselivet i kommunen er i sterk utvikling med en rekke enestående attraksjoner. Rjukan er på UNESCO`s verdensarvliste for sin arkitektur og godt bevarte industrihistorie. Tinn skal være en framtidsrettet kommune og vi ønsker å prioritere tiltak som videreutvikler kommunens service.

Tinn kommune har et meget godt tjenestetilbud som vi ønsker å videreføre og styrke.

Tinn kommune er en ”to-nivå” kommune der ansvar, myndighet og praktisk arbeidet knyttet til daglig drift ligger i den enkelte enhet. Arbeidsforholdet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk samt lokale retningslinjer og reglement.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke ledig stilling hos oss, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn eller funksjonsnedsettelse. Tinn kommune er en IA-virksomhet og vi arbeider sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Ledig stilling 100 %
Rådgiver skogbruk og viltforvaltning

Tinn er en stor skog- og utmarkskommune i øvre Telemark på 2045 km2.  Av dette er 345.000 dekar produktiv skog som vokser i høydelag mellom 190 og 1000 meter over havet.  Årlig tilvekst på rundt 80.000 m3 i variert terreng byr på spennende utfordringer både for tømmerdrift og skogskjøtsel.  I utmarka forvalter vi både elg, hjort rådyr og villrein.

Avdeling for plan, landbruk og miljøvern er en av fem fagavdelinger innen Enhet for teknisk, plan, landbruk og miljø. Avdelingen ivaretar oppgaver innen plan- og bygningsloven, matrikkellova, miljøvern- og landbrukslovgivningen m.m. og har dermed ei sentral rolle i arbeidet med fysisk planlegging, nærings- og samfunnsutvikling i Tinn kommune.  Vi er for tida 12 ansatte fordelt på plankontoret på Rjukan og landbrukskontoret i Atrå.

Som følge av pensjonsavgang har vi ved landbrukskontoret ledig 100 % fast stilling som rådgiver med hovedarbeidsfelt innen skogbruk og viltforvaltning.  Her vil du jobbe med spennende oppgaver både selvstendig og på lag med dyktige og erfarne kollegaer i et godt arbeids- og fagmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling etter bl.a. skogbrukslova, viltloven, jordlova og konsesjonsloven med forskrifter
 • Forvalting av økonomiske virkemidler i landbruket som skogfond, kommunalt viltfond, statlige og kommunale tilskuddsordninger m.m.
 • Kontrolloppgaver knytta til ulike skogbrukstiltak
 • Hjorteviltforvaltning knytta til elg, hjort, rådyr og villrein
 • Prosjektretta nærings- og miljøarbeid 
 • Delta i arbeid med kommuneplaner og regionale planer
 • Administrative oppgaver

Andre arbeidsoppgaver er også aktuelle med utgangspunkt i dine kvalifikasjoner og de behov som tjenesteområde samfunn til enhver tid har.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå innen skogfag eller tilsvarende
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • Førerkort klasse B. Egen bil må kunne disponeres i tjenesten

I tillegg vil vi legge vekt på om du har

 • Erfaring med arbeid innen skogbruk og viltforvaltning
 • Formell kompetanse også innen viltforvaltning
 • Evne til og erfaring med å jobbe nærings- og miljøretta i et helhetsperspektiv
 • Erfaring fra offentlig saksbehandling
 • Erfaring i bruk av geografiske informasjonssystemer, digitale saksbehandlingssystemer og annen bruk av digital informasjon
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Vi vil legge særlig vekt på om du er personlig egna for stillinga

Vi tilbyr deg

 • Lønn etter avtale
 • Gunstig pensjonsordning gjennom medlemskap i KLP
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver både ute og inne
 • Hyggelige og hjelpsomme kolleger
 • Gode utviklingsmuligheter i et tverrfaglig arbeidsmiljø med stor takhøyde

Søknadsfrist

 • 08.10.2023

Søk her

Fant du det du lette etter?