Rådgiver skogbruk

logo alvdal kommune
Alvdal kommune har ca 2450 innbyggere, et allsidig næringsliv med jordbruk, industri- og servicevirksomheter. Huset Aukrust, Synnøve Finden, Tronfjell, Savalen, Alvdal Vestfjell og Jutulhogget er kjente navn og steder som setter Alvdal "på kartet". RV3 og Rørosbanen sikrer gode kommunikasjoner. Alvdal kommune tilbyr et godt arbeidsmiljø, ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og faglig utvikling. I dag jobber rundt 300 dyktige og engasjerte mennesker i kommunen.

Kommunestyret har vedtatt ny organisasjonsstruktur for Alvdal kommune gjeldende fom. 01.01.2022, en trenivåmodell hvor organisasjonen deles i tre sektorer med hver sin kommunalsjef: Helse og velferd, Oppvekst, Samfunn og utvikling.

Grunnet endring i oppgaver og ny organisering av enheten for landbruk og miljø i Alvdal og Tynset kommuner utlyses det en 100 % fast stilling som rådgiver skogbruk for snarlig tiltredelse. 

Kort om enheten 

Primærnæringen utgjør en svært viktig rolle i både Alvdal og Tynset, og bidrar til stor sysselsetting og verdiskaping innen øvrig næringsliv i regionen. Alvdal og Tynset kommuner har siden 2005 hatt felles enhet for landbruks- og miljøforvaltning. Enheten har i dag 7 ansatte, og er fysisk plassert i den tidligere “rektorboligen” ved Storsteigen videregående skole i Alvdal.  

Enheten er et tradisjonelt landbrukskontor, samtidig som vi er involverte i plan- og utviklingsarbeid i begge kommuner. Enheten utfører i tillegg oppgaver innen skog- og viltforvaltning i Folldal kommune. Fra 2022 har enheten også ansvaret for det kommunale næringslivsarbeidet i Alvdal.  

Arbeidsoppgaver 

Enheten søker primært en person til kommunale forvaltningsoppgaver innen skogbruk, blant annet innen 

 • skogfond og forvaltning av ulike tilskuddsordninger 
 • lov- og tilskuddsforvaltning landbruks- og skogsbilveier 
 • drift av kommuneskogene i Alvdal, Tynset og Folldal 
 • kommunale oppgaver i forbindelse med rullering av skogbruksplaner 
 • konsesjonsbehandling og priskontroll 
 • veiledning og tilsynsoppgaver  
 • andre oppgaver innen avdelingens ansvarsområde kan bli tillagt stillingen 

Ønsket kompetanse 

 • Minimum 3-årig høyere skogbruksfaglig eller annet relevant utdanning/ realkompetanse 
 • God kunnskap om skogbruk og landbruk 
 • Kjennskap til bruk av elektronisk saksbehandlingsverktøy og geodataverktøy 
 • Gode norskkunnskaper, og gode skriftlig og muntlig framstillingsevne 
 • Erfaring fra offentlig forvaltning vil være en fordel, men vi oppfordrer også nyutdanna til å søke 
 • Førerkort og mulighet til å bruke egen bil 

Personlige egenskaper 

Vi søker en engasjert og serviceinnstilt kollega med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, men som også jobber selvstendig, nøyaktig og effektivt. 

Vi tilbyr  

 • En spennende og variert arbeidshverdag i tre kommuner med stor landbruksaktivitet 
 • Faglig utvikling i et kompetent arbeidsmiljø med dyktige og positive kollegaer 
 • Fleksitidsordning 
 • Lønn etter avtale 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 

Det er 6 måneders prøvetid på stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler.  I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. 

Alvdal kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp, blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Gyldig politiattest framlegges ved tilsetting av alt personell som skal jobbe med barn eller personer med utviklingshemming.

Søknadsfrist

 • 11.07.2022

Send søknad

 

Fant du det du lette etter?