Rådgiver/seniorrådgiver viltforvaltning

logo trøndelag fylkeskommune
Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Rådgiver/ seniorrådgiver viltforvaltning

Avdeling regional utvikling og tannhelse (411001), Trøndelag  fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune har ansvar for forvaltning av høstbare, ikke-truede arter av vilt i fylket. Fylkeskommunen skal legge til rette for en bærekraftig og kunnskapsbasert forvaltning av viltbestandene på regionalt nivå. Som rådgiver for viltforvaltning har du ansvar for å følge opp dette arbeidet gjennom bl.a. å veilede og bistå kommune og rettighetshavere i viltfaglige spørsmål. Fylkeskommunen må arbeide for å redusere viltpåkjørsler. Veiledning i viltsaker og hjorteviltregisteret, i tillegg til saksbehandling for økonomiske virkemidler er kjerneoppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Veiledning og faglig bistand til kommuner og privatpersoner knyttet til viltforvaltning 
 • Tilskuddsforvaltning 
 • Vilthensyn i planforvaltning (uttalelser i plansaker) 
 • Trafikksikkerhetsarbeid knyttet til vilt og rein
 • Bidra inn i arbeidet med ulike regionale planer og strategier 
 • Bistå med å videreutvikle fylkeskommunens veiledning på oppgaver knytta til natur og areal       

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen naturforvaltning/ viltforvaltning/ annen relevant utdanning fra høgskole-/ universitetsnivå (minimum 4 år).
 • God naturfaglig kompetanse, med særlig vekt på viltforvaltning
 • Kunnskap om virkemiddelforvaltning og erfaring fra offentlig forvaltning vil bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Førerkort for bil er nødvendig i et stort Trøndelag

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, ansvarsbevisst og evne til å jobbe bådeselvstendig og i team
 • Strukturert og løsningsorientert
 • God rolleforståelse

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Kontorsted Steinkjer

Søknadsfrist

 • 11.08.2024

Søk på stillingen

 

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere