Rådgiver/seniorrådgiver - reindrift

logo statsforvalteren i nordland
Statsforvalteren – Kongens representant. Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Landbruks- og reindriftsavdelinga. Våre hovedoppgaver er å arbeide for å styrke landbruket og reindrifta i fylket sammen med kommunene og regionale samarbeidspartnere. Vi har en sentral rolle som kompetansesenter for kommunene og skal bistå med veiledning og oppfølging av kommunene, samt se til at grunnleggende rettssikkerhetsspørsmål blir ivaretatt. Vi er 24 medarbeidere med kompetanse innen blant annet jordbruk, skogbruk, reindrift og jus.

Om deg og stillingen:

Vi trenger deg som har interesse for å jobbe med reindriftsnæringens muligheter og utfordringer. Du må ta initiativ, se muligheter og arbeide for å finne gode løsninger. Stillingen krever at du deltar på ulike interne og eksterne arenaer. Du må dermed ha gode formidlingsevner og like utadrettet arbeid.

Statsforvalteren er førstelinjemyndighet for reindriftsnæringen. Dette gjør at oppgavene dine vil være knyttet til areal- og ressursforvalting, veiledning og dialog med næringen og andre forvaltningsoppgaver knyttet til reindriftsforvaltningen og reindriftsavtalen. Vi ønsker deg som har gode evner til relasjonsbygging og dialog. 

Det vil bli en del reiseaktivitet og du må kunne delta på befaringer i utmark, både sommer og vinter.

Kontorstedet kan være i Bodø eller i Mosjøen.

Vi søker deg som har:

 • utdanning på bachelor- eller masternivå fortrinnsvis innen naturforvaltning, biologi eller samfunns-/arealplanlegging
 • relevant erfaring
 • kjennskap til reindriftsnæringen (beskriv dette i din søknad)
 • forståelse av og innsikt i offentlig forvaltning
 • evne til å formulere deg godt både skriftlig og muntlig på norsk
 • førerkort minimum klasse B ved tiltredelse 

Det vil telle positivt om du har:

 • evne til å kommunisere muntlig på samisk
 • kunnskap om samisk kultur og språk
 • førerkort klasse S og BE
 • erfaring fra reindriftsnæringen

Som medarbeider hos oss...

... jobber du i et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger. Du får fleksibel arbeidstid og vil nyte godt av vår rause arbeidsgiverpolitikk og velferdsordninger.

Som ny hos oss får du den opplæringen du trenger og en egen fadder i opplæringsperioden.

I denne stillingen vil du bli tilbudt lønn som rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i kode 1364 fra kr 557 100,- – kr 796 600,- pr. år, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner.

Du får pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (og fra lønnen trekkes du 2 %).

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Kravet til utdanning må dokumenteres som vedlegg til søknaden i Jobbnorge.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Så langt som mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkalles minst en søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din. 

Når søknadsfristen er gått ut, utarbeider vi offentlig søkerliste. Dette er i henhold til offentleglova. Søkere som ber om å bli unntatt fra offentlighet, må begrunne dette. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Vi vil i så fall varsle deg før offentliggjøring. 

Er du også filosofisk når du sitter i tåka?

Her er et klipp av Olaf når han ble filmet i forbindelse med vår rekrutteringskampanje. Hvis du vil høre mer fra Olaf, Sita, Elisabeth, Steffen eller Stine om hvordan det er å jobbe hos Statsforvalteren så kan du se videoene og lese om dem her.

Hva gjør Statsforvalteren?

Her får du nærmere informasjon om Statsforvalterens rolle og hva vi arbeider med.

Søknadsfrist

 • 26. februar 2024

Søk stillingen

 

Fant du det du lette etter?