Rådgiver/Seniorrådgiver

logo riksantikvaren
Riksantikvaren skal ivareta kulturminner, kulturmiljøer og landskap som viktige kunnskaps-, opplevelses og bruksverdier til beste for dagens og morgendagens mennesker. Som direktorat er Riksantikvaren Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.

Kulturminneforvaltningen står overfor store og viktige utviklingsoppgaver, Målet er bl.a. å fremme en forvaltning der kulturminner og kulturmiljø sikres som kilder til kunnskap og opplevelse samtidig som de gjennom bruk og videreutvikling kan være ressurs for god og bærekraftig samfunnsutvikling.

Det er for tiden om lag 130 ansatte hos Riksantikvaren.

Er du interessert i landskap, kulturmiljø og arealplanlegging?

Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver

Har du en brennende interesse for viktige samfunnsspørsmål knyttet til natur- og kulturarv, samfunnsutvikling, og forvaltning av våre mest verdifulle byområder, kulturlandskap og kulturmiljøer?  Da kan dette være noe for deg!

Du skal få jobbe med saker som påvirker nasjonale interesser og verdier: by- og stedsutvikling verdensarvsområder, klima- og klimafare, natur og andre miljøtema. Du blir involvert i samarbeidet med både departementer og andre direktorater om utarbeidelse av veiledningsmateriell, utvikling av indikatorer og utvikling av innsikt i nasjonale trender og utviklingstrekk for areal, kulturmiljø og landskap. 

Blant våre viktigste verktøy er plan- og bygningsloven, kulturmiljøloven og supplerende forskrifter og veiledere, så du må være interessert i å sette deg skikkelig godt inn i disse. I tillegg skal du få bidra i arbeidet med nasjonale oversikter over landskap med nasjonale interesser i både byer, tettsteder og kulturlandskap som brukes i lokal og regional forvaltning over hele Norge og andre arenaer hvor areal- og landskapsfaglig kompetanse trengs.  

Du vil inngå i et hyggelig, kompetent og engasjert fagteam i seksjon for arealplanlegging og miljø (SAM) i samfunnsavdelingen hos Riksantikvaren. I arbeidsoppgavene vil du også samarbeide tett med medarbeidere i andre seksjoner knyttet til verdensarvstedene (UNESCO) i Norge og ulike kulturmiljøer som er fredet eller av nasjonal verdi.  

Er du motivert, men leser noe her som du ikke behersker, søk likevel! Du får samarbeide med landets flinkeste spesialister innen feltet og får solid opplæring. Du må gjerne ha erfaring, men er du nyutdannet og motivert, bør du absolutt søke! 

Riksantikvaren er en IA-bedrift som jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg  som oppfyller kravene om positiv særbehandling om å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Riksantikvaren holder til sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter ved behov. Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.   

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av plansaker etter plan- og bygningsloven med vurdering av innsigelse, veiledning og forhandling om løsninger, mekling m.m,  
 • Bidra i Riksantikvarens arbeid i planfaglig samarbeid og veiledning med andre aktører: Miljødirektoratet, fylkeskommuner etc. 
 • Bidra i Riksantikvarens arbeid med utarbeidelse av statlig veiledningsmateriell, innspill til høringer osv.  
 • Bidra i Riksantikvarens arbeid med utarbeidelse og vedlikehold av statlig register over historiske landskap av nasjonal interesse (KULA, NB!, NB+) 
 • Bidra med fagkompetanse i øvrige oppgaver hvor areal- og landskapsfaglig tilnærming kreves 
 • Bistå i utvikling av indikatorer, utvikling av innsikt i nasjonale trender og utviklingstrekk for areal, kulturmiljø og landskap

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen relevant fagområde for seksjonens ansvarsområde: statsvitenskap, samfunnsgeografi, samfunns- og arealplanfaglig eller annen kompetanse som kulturmiljøforvaltning e.l.  
 • Kulturmiljø-, samfunns- og arealplanfaglig kompetanse vil bli vektlagt 
 • Kunnskap om verktøy for innsikt, arealanalyse og utarbeidelse av statistikk, GIS og analyse av romlige data og kartlag o.l. vil bli vektlagt 
 • Kunnskap om planlegging og forvaltning etter plan- og bygningsloven, kulturmiljøloven og naturmangfoldsloven vil bli vektlagt 
 • Erfaring som både bidragsyter og leveranseleder av tverrfaglig arbeid vil bli vektlagt 
 • Erfaring fra offentlig forvaltning vil bli vektlagt 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper

 • Interesse for kulturmiljø, kulturarv, arealbruk og landskap 
 • Ryddig og god på planlegging, tidsfrister og systematikk 
 • Modig og initiativrik, ikke redd for å lære eller prøve nye ting, tør å ta ansvar 
 • Glad i samarbeid, etablerer og utvikler relasjoner og nettverk 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt og inspirerende og kompetent fag- og arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksitid og sommertid
 • Jevnlige fagturer til utvalgte kulturminner for sine ansatte
 • 1 lønnet treningstime per uke
 • Medlemskap og pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr.650.000 - 800.000 pr. år i henhold til Statens lønnsregulativ. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes innenfor stillingens lønnsspenn og Riksantikvarens lønnspolitikk 

Kontaktinformasjon

Søknadsfrist

 • 19.08.2024

Søk på stillingen

 

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere