Rådgiver naturforvaltning, vannmiljø

logo
Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.

Trondheim er en storbykommune som strekker seg fra fjord til fjell. Bysentrum er omgitt av landbruksarealer, friluftsområder og naturområder med et rikt biologisk mangfold. Trondheim har også innsjøer, store elver og små vassdrag som er en svært viktig del av naturen og naturmangfoldet i kommunen.  

Nå søker Miljøenheten etter en dyktig og engasjert kollega til en fast 100 prosent stilling som rådgiver innen naturforvaltning med hovedvekt på vannmiljø.

Trondheim vokser raskt og ønsker en byutvikling som ivaretar hensyn til naturmangfold og skal vektlegge gode miljø- og klimaløsninger. Miljøenheten jobber for tida med revidering av kommunedelplan for naturmangfold, et arbeid forankret i bystyrets erklæring om krisesituasjon for klima og natur og rapporten fra FNs naturpanel. Kommunen gjennomfører  årlig vannovervåkning i ferskvannsressursene som innebærer overvåking av forurensningssituasjonen og økologisk tilstand, samt vurdering og prioritering av tiltak og kontroll av effekten av iverksatte tiltak. Miljømål i henhold til vanndirektivet er en sentral del av denne overvåkingen. 

Vi søker en rådgiver som skal være en pådriver og styrke hensynet til vannmiljø i byutviklingen. Arbeid med vanndirektivet, vannovervåkning, resipientvurdering og drikkevannsforsyninga vil være sentrale oppgaver. I dette ligger det også arbeid med naturrestaurering og sikring/forbedring av vannforekomstene. Oppgaver innen fiskeforvaltning inngår også.

Stillingen er organisert i avdeling landbruk og naturforvaltning i Miljøenheten, men vil samarbeide tett med enhetene Kommunalteknikk og Bydrift. Avdelingen har 14 medarbeidere med et bredt ansvarsområde innenfor landbruk, naturforvaltning og Grønn barneby. Fagfeltet naturforvaltning dekker lovforvaltning, planarbeid, rådgivning og prosjekter, innen blant annet vilt og fisk, vann, fremmede arter og naturtyper. 

Miljøenheten har et sterkt kompetansemiljø med ca 55 ansatte innen klima, forurensning, miljørettet helsevern, naturforvaltning, landbruk og Grønn barneby.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for kommunens vannovervåkningsprogram med utarbeiding av årlig rapport.
 • Ansvar for kommunens arbeid med vanndirektivet. 
 • Planlegging og gjennomføring av prosjekter innenfor naturrestaurering. 
 • Biotoptiltak i vassdrag.
 • Faglig støtte for andre kommunale enheter i arbeidet med drikkevannsforsyning og resipientvurdering.
 • Fiskeforvaltning. 
 • Bidra inn mot andre naturforvaltningsoppgaver i miljøenheten.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå innenfor ferskvannsøkologi, limnologi eller annen relevant økologisk utdanning.
 • Erfaring fra arbeid med vannøkologiske problemstillinger i vann- og vassdrag.
 • Erfaring med resipientvurdering.
 • Erfaring med faglige utredninger fra relevant  tema.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjons- og formidlingsegenskaper på norsk.
 • Førerkort klasse B.

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra prosjektarbeid/prosjektledelse/planarbeid
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • kart og GIS-kompetanse
 • lokalkunnskap

Personlige egenskaper

 • Du har pågangsmot og er løsningsorientert.
 • Du har gjennomføringskraft.
 • Du må være strukturert og nøyaktig.
 • Du må samarbeide godt med andre, er omgjengelig og evner å håndtere vanskelige situasjoner på en diplomatisk måte.
 • Du trives med å arbeid selvstendig og tar ansvar for framdrift og kvalitet i leveransene dine.

Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Meningsfylte, utfordrende og varierte oppgaver.
 • Tverrfaglig miljø med engasjerte og kompetente medarbeidere.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søknadsfrist

 • 26.08.2022

Søk på stilling

 

Fant du det du lette etter?