Rådgiver

Trondheim kommune
Ved Klima- og miljøenheten er det ledig et vikariat i 100 prosent stilling som rådgiver ved avdeling for forurensning. Oppstart etter avtale, med varighet på et år.

Trondheim kommune er opptatt av omstilling til et bærekraftig samfunn og har ambisjoner om å bli en kommune der det er lett å leve miljøvennlig. Vi søker en person som kan være med å løse arbeidsoppgaver innen fagfeltet miljøgifter og forurensning. Stillingen vil omfatte saksbehandling, rådgivningsarbeid, kunnskapsinnhenting/kartlegging og forvaltning. Avdeling for forurensning forvalter deler av forurensningsloven, og vi er kommunes fagkompetanse innenfor fagområde miljøgifter og forurenset grunn, forurensning fra avfall med mer.

Klima- og miljøenheten har om lag 50 ansatte med et bredt ansvars- og kompetanseområde innen klima, forurensning, miljørettet helsevern, naturforvaltning og landbruk. Klima- og miljøenheten overvåker og analyserer miljøtilstanden i kommunen, arbeider med holdningsskapende arbeid og med forvaltning. Klima- og miljøenheten er organisert under kommunens tjenesteområde for næring, samferdsel, klima og miljø.

Rådgiver

Klima- og miljøenheten, Trondheim kommune

Arbeidsoppgaver

 • Lovforvaltning etter forurensningsloven knyttet til forsøpling og grunnforurensning.
 • Tilsyn.
 • Rådgivning, informasjon og kommunikasjon mot virksomheter, befolkningen og internt i kommunen.
 • Deltagelse i kartleggingsarbeid for å skaffe oversikt i kommunen.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innenfor naturvitenskap. Relevante studieretninger er spesielt kjemi, biologi og miljøtoksikologi. Dokumentert relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjons- og formidlingsegenskaper på norsk er en forutsetning.
 • Førerkort klasse B.
 • Gjerne erfaring fra forvaltningsarbeid, rådgivning eller saksbehandling.

Personlige egenskaper

 • Du har pågangsmot og er ansvarsbevisst, nøyaktig og pålitelig.
 • Du har evne til analytisk arbeid og er strukturert.
 • Du er engasjert, interessert og lærevillig.
 • Du er ærlig og kan jobbe sammen med andre, men også selvstendig.
 • Du må være villig til å sette deg inn i nye problemstillinger og jobbe tverrfaglig.
 • Du har gode kommunikasjonsevner og liker å være i dialog med andre.

Vi tilbyr

 • Meningsfylte, utfordrende og varierte oppgaver.
 • Spennende arbeidsoppgaver i en enhet med engasjerte og kompetente medarbeidere innenfor flere fagretninger knyttet til miljø.
 • Fleksitidsordning.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Søk stillingen

Fant du det du lette etter?