Rådgiver

logo bondelaget
Norges Bondelag er en organisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har 3000 tillitsvalgte og 60.000 medlemmer fordelt på nær 500 lokallag. Det er 110 ansatte i organisasjonen, hvorav 55 ved hovedkontoret i Hollendergata i Oslo og 55 fordelt på våre 17 fylkeskontorer.

Norges Bondelag søker rådgiver innen arealforvaltning og jordvern

Vi søker etter en rådgiver/seniorrådgiver i 100 % fast stilling. Vi trenger en ny medarbeider med et lokalt ansvar i Akershus, samtidig som man vil få et nasjonalt fag- og koordineringsansvar i Norges Bondelag. Stilling er delt mellom vårt fylkeskontor i Akershus og næringspolitisk avdeling i Oslo. Næringspolitisk avdeling har 14 ansatte, og dekker et stort arbeidsfelt innen mat- og landbrukspolitikk, energi-, klima-, og miljøpolitikk, naturforvaltning, handel og internasjonale avtaler og en rekke andre spennende fagområder.
Fylkeskontoret i Akershus har 3 ansatte. Vi arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet.

Vi søker en fleksibel, strukturert og effektiv person med stor gjennomføringsevne. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og et stort engasjement innafor arealspørsmål, og som ønsker å sikre bondens interesser når arealer kommer under press eller det stilles krav til drifta av arealene. 

Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver innen følgende hovedarbeidsområder:

  • Arealforvaltning og jordvern
  • Grunneierrettigheter
  • Regionale miljøkrav og miljøprogram
  • Landbrukspolitikk tilknyttet fagområdene

Vi ser etter en person med:

  • Kunnskap og erfaring fra arealforvaltning og bondens interesser på dette området
  • God formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
  • Evne til å arbeide i team, selvstendig og allsidig

Søker bør ha relevant høyere utdanning. Det legges vekt på fleksibilitet, relevant arbeidserfaring og et godt nettverk.

Vi tilbyr en arbeidsplass med et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer. I tillegg vil du som ansatt i Norges Bondelag få gode personal- og forsikringsordninger, fleksitid og konkurransedyktig lønn.

Nærmere opplysninger om stillingen ved næringspolitisk sjef Simen Solbakken, tlf. 976 07 740, organisasjonssjef i Akershus bondelag Elin Marie Stabbetorp tlf. 995 79 348 eller personalsjef Catharina B. Andersen, tlf. 905 15 152.

Skriftlig søknad med CV sendes innen 12. april 2023, til stilling@bondelaget.no.

Fant du det du lette etter?