Nasjonalparkforvalter

logo
Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren.
Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Klima- og miljøavdelinga forvalter nasjonalt miljøregelverk og veileder om miljøverdier i fylket.Vi bidrar til at miljøpolitikken til regjeringen blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Vi arbeider for en bærekraftig utvikling ved å begrense forurensning og ta vare på naturmangfoldet. Viktige oppgaver er å vurdere og følge opp utslippstillatelser, føre tilsyn, forvalte viktige arter, naturtyper og verneområder, samt å uttale oss om miljøeffekter av inngrep i naturen på land, i vassdrag og sjø. Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet er oppdragsgiverne våre. Vi er 36 medarbeidere.

Vil du være med å forvalte viktige naturverdier i Nordland?

Om deg og stillingen:

Vi du bli nasjonalparkforvalter på Storjord i Saltdal under Midtre Nordland nasjonalparkstyre? Sammen med dine kollegaer får du ansvar for forvaltning av nasjonalparkene Saltfjellet-Svartisen, Rago, Junkerdal, Lákho og Sjunkhatten, samt tilgrensende verneområder.

Dine viktigste oppgaver er utarbeidelse av forvaltningsplaner og besøksstrategier, samt saksbehandling. Vi ser gjerne at du har en juridisk forståelse innenfor naturmangfoldloven. I tillegg kan det bli aktuelt å arbeide med anskaffelser, informasjon og formidling. Det betyr at du må være god på både muntlig og skriftlig kommunikasjon på norsk. Du er serviceinnstilt, trives med varierte oppgaver og har en god faglig kompetanse i bunnen.

Du er en del av et team på fem nasjonalparkforvaltere, og du må derfor være samarbeidsorientert. Du må være nysgjerrig på andres faglige synspunkter, samtidig som du bidrar aktivt med din kompetanse og dine vurderinger. Du har en strukturert måte å jobbe på, og holder framdrift i egne prosjekter. Arbeidet innebærer utstrakt samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter, politikere, reindriftsutøvere, grunneiere og organisasjoner. Dette krever at du evner å møte alle mennesker på en god måte.

Vi søker deg som har:

  • Mastergrad i naturfag eller naturbasert reiseliv (besøksforvaltning), alternativt relevant bachelor med særlig god og relevant erfaring
  • Kunnskap om naturmangfold
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
  • Førerkort klasse B

Det vil i tillegg telle positivt hvis du har:

  • relevant arbeidserfaring
  • utdanning og forståelse innen miljøjus
  • kjennskap til samisk kultur, kulturminneforvaltning og reindriftsnæring
  • kjennskap til bevaring og forvaltning av grotter
  • erfaring fra prosjektledelse

Som medarbeider hos oss...

... jobber du i et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger. Du får fleksibel arbeidstid og vil nyte godt av vår rause arbeidsgiverpolitikk og velferdsordninger. 

Som ny hos oss får du den opplæringen du trenger og en egen fadder i opplæringsperioden.

I denne stillingen vil du bli tilbudt lønn som rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i kode 1364 fra kr 550.000,- – kr 775.000,- pr. år, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner.

Du får pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (og fra lønnen trekkes du 2 %).

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Johan Rova, tlf. 907 49 588, e-post:  jorov@statsforvalteren.no

Arbeidssted er Storjord i Saltdal kommune. Delvis hjemmekontor kan være en mulighet.

Kravet til utdanning må dokumenteres som vedlegg til søknaden i Jobbnorge.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Så langt som mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkalles minst en søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din. 

Når søknadsfristen er gått ut, utarbeider vi offentlig søkerliste. Dette er i henhold til offentleglova. Søkere som ber om å bli unntatt fra offentlighet, må begrunne dette. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Vi vil i så fall varsle deg før offentliggjøring. 

Hva gjør Statsforvalteren?

Ved å se på vedlagte video får du nærmere informasjon om Statsforvalterens rolle og hva vi arbeider med.

Nasjonalparkstyret

Nasjonalparkforvalterne arbeider for nasjonalparkstyret, selv om de er ansatt hos Statsforvalteren.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er en selvstendig myndighet som forvalter verneområdene i samsvar med internasjonale forpliktelser, naturmangfoldloven og verneforskrifter. Til oppgavene hører også å utarbeide og revidere forvaltningsplaner og besøksstrategier for verneområdene, samt vurdere behov for skjøtsel. Som forvaltningsmyndighet kan nasjonalparkstyret legge til rette for at verneområdenes potensial for verdiskapning utnyttes innenfor rammen av verneforskriftene og naturmangfoldloven.

Midtre Nordland Nasjonalparkstyre: https://www.nasjonalparkstyre.no/Midtre-Nordland/

Nordlands nasjonalparker: https://www.nordlandsnaturen.no/sample-page/nordlands-nasjonalparker/

Søknadsfrist

  • 24. september 2023

Søk stillingen

 

Fant du det du lette etter?