Nasjonalparkforvalter

logo statsforvalteren i nordland
Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omtrent 180 medarbeidere.

Fire spennende stillinger i Nordland

Klima- og miljøavdelinga forvalter nasjonalt miljøregelverk og veileder om miljøverdier i fylket.

Vi bidrar til at miljøpolitikken til regjeringen blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Vi arbeider for en bærekraftig utvikling ved å begrense forurensning og ta vare på naturmangfoldet. Viktige oppgaver er å vurdere og følge opp utslippstillatelser, føre tilsyn, forvalte viktige arter, naturtyper og verneområder, samt å uttale oss om miljøeffekter av inngrep i naturen på land, i vassdrag og sjø. Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet er oppdragsgiverne våre. Vi er 36 medarbeidere.

Om deg og stillingen

Har du et ønske om å bli nasjonalparkforvalter og forvalte indrefileten av Norges fjellandskap? Du har nå mulighet til å bli en del av vårt nye team ved Nordland nasjonalparksenter!

Du blir en av fem nasjonalparkforvaltere som inngår i fagmiljøet på Storjord i Saltdal. Sammen med dine kollegaer får du ansvar for nasjonalparkene Saltfjellet-Svartisen, Rago, Junkerdal, Lákho og Sjunkhatten, samt tilgrensende verneområder. 

Viktige arbeidsoppgaver for teamet vil være saksbehandling, forberedelse og dokumentasjon av styremøter, revidering og utarbeidelse av besøksstrategier, skjøtsels- og forvaltningsplaner.

Det vil også bli aktuelt med prosjektledelse av blant annet tilretteleggings- og restaureringsprosjekt. Andre arbeidsoppgaver kan være produksjon av informasjonsmateriell, drift av nasjonalparkstyret sine sosiale medier og medvirkning i offentlige anskaffelser. Over tid kan det også bli aktuelt med ansvar for andre verneområder og arbeidsoppgaver i forbindelse med forvaltning av nordlandsnaturen.

Arbeidet innebærer utstrakt samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter, politikere, Nordland nasjonalparksenter, Statskog-Fjelltjenesten, reindriftsutøvere, grunneiere og friluftsorganisasjoner. Vi søker derfor samarbeidsorienterte og kunnskapsrike medarbeidere som også er nysgjerrige på andres synspunkter. Samtidig har du en strukturert måte å jobbe på, er ansvarsbevisst, og holder framdrift i egne prosjekter.

Storjord i Saltdal er nasjonalparkstyret sitt forvaltningsknutepunkt, og du vil i utgangspunktet ha ditt kontorsted her. Det kan likevel være mulighet for å jobbe fra andre steder etter avtale, fortrinnsvis blant de ni kommunene som har del i nasjonalparkstyret: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Rana, Rødøy, Saltdal eller Sørfold kommune.

Vi søker deg som har

 • naturfaglig eller miljøfaglig utdanning (f.eks. biologi, økologi eller naturforvaltning) på master- eller bachelornivå, eller annen relevant kompetanse kombinert med relevant arbeidserfaring
 • muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, tilsvarende CEFR-nivå B2, før 6 måneders prøvetid er over
 • førerkort klasse B

Det vil telle positivt hvis du har:

 • god (og relevant) kjennskap til områdene som forvaltes av nasjonalparkstyret
 • god forståelse av naturmangfold, miljøjus og/eller reiselivsledelse
 • relevant arbeidserfaring fra offentlig forvaltning, for eksempel saksbehandling og grunnleggende kunnskaper i økonomistyring
 • erfaring med å skrive forvaltningsplaner, besøksstrategier og/eller skjøtselsplaner til verneområder
 • erfaring eller utdanning i prosjektledelse og/eller ledelse av arbeidsgrupper
 • erfaring fra arbeid med naturforvaltning og/eller besøksforvaltning
 • erfaring fra formidling av verneverdier
 • kjennskap til samisk kultur, kulturminneforvaltning og/eller reindriftsnæring
 • kjennskap til bevaring og forvaltning av grotter
 • kjennskap til forvaltning av marine verneområder

Synes du dette var mye? Ingen problem, vi oppfordrer også deg som er nyutdannet til å søke. Det er muligheter for læring for den som har et godt potensiale!

Hvorfor skal du velge oss?

Blir du inspirert av å jobbe et sted som har et viktig samfunnsoppdrag? Ønsker du å jobbe for Nordlandssamfunnet og menneskene som bor her? Hos oss får du muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en organisasjon som skal virke til det beste for innbyggerne i Nordland. Du vil få mange kollegaer som har en annen bakgrunn enn deg og som du kan lære mye av. Du vil få gode utviklingsmuligheter både personlig og faglig, og mulighet til en god balanse mellom jobb og fritid.

Du kan lese mer om hva vi kan tilby her: https://www.statsforvalteren.no/nb/Nordland/Om-oss/jobbe-hos-oss/

I denne stillingen vil du bli tilbudt lønn som rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i kode 1364 fra kr 557.100,- til kr 796.600,- pr. år, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner.

Du blir medlem av Statens pensjonskasse der du får en av Norges beste pensjonsordninger og muligheten til å søke boliglån med gode betingelser. Dette kan du lese mer om på www.spk.no

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Kravet til utdanning må dokumenteres som vedlegg til søknaden i Jobbnorge.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Så langt som mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkalles minst en søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din. 

Når søknadsfristen er gått ut, utarbeider vi offentlig søkerliste. Dette er i henhold til offentleglova. Søkere som ber om å bli unntatt fra offentlighet, må begrunne dette. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Vi vil i så fall varsle deg før offentliggjøring. 

Hva gjør Statsforvalteren?

Ved å se på vedlagte video får du nærmere informasjon om Statsforvalterens rolle og hva vi arbeider med.

 Hva gjør Statsforvalteren?

Nasjonalparkstyret

Som nasjonalparkforvalter arbeider du for nasjonalparkstyret, selv om du er ansatt hos Statsforvalteren.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er en selvstendig myndighet som forvalter verneområdene i samsvar med internasjonale forpliktelser, naturmangfoldloven og verneforskrifter. Til oppgavene hører også å utarbeide og revidere forvaltningsplaner og besøksstrategier for verneområdene, samt vurdere behov for skjøtsel. Som forvaltningsmyndighet kan nasjonalparkstyret legge til rette for at verneområdenes potensial for verdiskapning utnyttes innenfor rammen av verneforskriftene og naturmangfoldloven.

Midtre Nordland Nasjonalparkstyre: https://www.nasjonalparkstyre.no/Midtre-Nordland/

Nordlands nasjonalparker: https://www.nordlandsnaturen.no/sample-page/nordlands-nasjonalparker/

Spørsmål om stillingen

Søknadsfrist

 • 12. august 2024

Søk stillingen

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere