Miljørådgiver

logo bamble kommune
Bamble kommune er en veldrevet og flott kystkommune hvor det er godt å bo og fint å feriere. Kommunen har et variert industri og næringsliv hvor prosessindustrien ved Frierfjorden spiller en viktig rolle. Kommunen arbeider tett sammen med næringslivet og tar aktivt i bruk virkemidler for å skape vekst og utvikling. Kommunens beliggenhet og godt utbygde infrastruktur er et viktig fortrinn som har skapt grunnlag for næring basert på turisme og opplevelser. Dette er noe kommunen arbeider aktivt med for å utvikle videre. Det administrative senteret ligger i Langesund. Kommunen har drøyt 14.100 innbyggere og i overkant av 1000 ansatte.

Miljørådgiver

Bamble kommune er nå inne i en periode med høy aktivitet innen industri og næring, boligbygging og fritid. Virksomhet for Areal og Miljø har ansvar for arealplanlegging, byggesaksbehandling, geodata, landbruk, miljø og eiendomsskatt og er derfor helt sentral i dette. Kontorsted er Bamble rådhus i Langesund.

Arbeidsoppgavene til miljørådgiver vil være tilsyn og ulovlighetsoppfølging på forsøplings- og forurensingsaker, saksbehandling innenfor områder som klima, vannforvaltning, naturmangfold, friluftsliv, m.m. etter relevant lovverk.

Stillingen er krevende, men byr også på mange gode utviklingsmuligheter. Noe saksbehandling ovenfor politiske råd og utvalg må påregnes. Det kan bli aktuelt med andre arbeidsoppgaver. 

Arbeidsoppgaver

 • Forsøplingssaker; tilsyn, ulovlighetsoppfølging etter regelverket i forurensingsloven med forskrifter
 • Forurensingssaker generelt, uttaler til høringer, reguleringsplaner, etc.
 • Spredt avløp; tillatelser, tilsyn og ulovlighetsoppfølging
 • Klima og energiplan; utarbeidelse, prosess og oppfølging internt og eksternt
 • Naturmangfoldsplan; utarbeidelse, prosess og oppfølging internt og eksternt
 • Høringsuttalelser internt og eksternt på saker som omhandler naturmangfold, friluftsliv, vannforvaltning

Krav til kompetanse

 • Relevant høyskole- eller universitetsutdannelse på master- eller bachelornivå innen naturforvaltning, biologi, klima og miljø, økologi eller tilsvarende

Øvrige kvalifikasjoner

 • Digitaliseringskompetanse vektlegges da stadig flere prosesser i framtiden vil skje digitalt
 • Kompetanse på relevante lover og saksbehandling er ønskelig
 • Prosesskompetanse er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt bidra positivt i teamarbeid, dvs godt humør og villighet til å ta i et tak på ulike måter i organisasjonen er viktig
 • Robusthet: Arbeidsoppgavene inneholder saker med mulighet for konflikter og krevende prosesser, særlig i forbindelse med tilsyn og ulovlighetsoppfølging
 • Du må kunne arbeide selvstendig, men også bidra til lagarbeid. Evne til omstilling, og til å ta nye oppgaver etter hvert som organisasjonen endrer seg
 • Du må være strukturert og samtidig kunne produsere innenfor saksbehandlingsfrister og med riktig kvalitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og allsidige arbeidsoppgaver
 • Hyggelig, uformelt og utviklende arbeidsmiljø
 • Nødvendig opplæring
 • Stor grad av selvstyring
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fine kontorfasiliteter
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger. Sjekk her! KLP

Søknadsfrist

 • 13.04.2023

Søk på stillingen

 

Fant du det du lette etter?