Landskapsarkitekter

logo kristiansand kommune
Kristiansand kommune har 115 000 innbyggere og er Agders største arbeidsgiver. Vi er over 9000 ansatte med allsidige oppgaver innen et bredt spekter av tjenesteområder. Som en av landets største kommuner trenger vi stadig nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.

Sterkere sammen er vår visjon. De beste resultatene blir til i samhandling. Våre arbeidsplasser skal kjennetegnes av verdiene på lag, på stell, på hugget. Vi ser hverandre, deler kompetanse og har et større perspektiv enn vårt eget. Vi legger vekt på god dialog med innbyggerne og ønsker sammen å skape stadig bedre tjenester. Vi er alltid på jakt etter effektive og bærekraftige måter å jobbe på – for fellesskapet, miljøet og fremtiden.

Vår kommune har fokus på et inkluderende arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fag kombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det der det er mulig. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Velkommen til en veldrevet organisasjon.

Vi søker to Landskapsarkitekter

Trives du med varierte oppgaver og å ta raske beslutninger? Ønsker du å spille en sentral rolle i å gjøre Kristiansand kommune enda vakrere, berike det biologiske mangfoldet og styrke motstanden mot klimaendringer i de bygde omgivelsene? Da vil vi gjerne ha deg med på laget!

Vi søker nå to landskapsarkitekter til utviklingsenheten i Parkvesenet, hvor den ene stillingen vil ha et overordnet faglig ansvar. I begge stillingene vil man bl.a. behandle utomhusplaner, bidra til enhetens uttalelser til reguleringsplaner og overordnede planer, uttalelser til byggesaker, veilede innbyggere og utbyggere, samt overta ferdige anlegg. Rådgivning inn mot enhetens egne investerings- og rehabiliteringsprosjekter inngår også i oppgavene, inkl. i utviklingsfasen av nye anlegg.

Som Landskapsarkitekt med fagansvar, vil du i tillegg til arbeidsoppgaver relatert til landskapsarkitekturfaget, ha ansvar for anleggsprosjekter i Parkvesenet. Vi tror det er viktig at du har en evne til å delegere, støtte og bygge opp den interne fagkompetansen. Vi ønsker at du har erfaring fra prosjektledelse og gjerne kan vise til tidligere prosjekter. Parkvesenet har mange prosjekter hvor forskjellige fagfelt er involvert. For å lykkes med fremtidsrettede og brukervennlige anlegg krever det utstrakt samarbeid med ulike faggrupper både internt og eksternt. Det vil derfor være viktig at du kan formidle og utvikle vårt fag i godt samarbeid med andre og innenfor de rammer vi har.

Stillingene er i Parkvesenets administrasjon og vi har kontorer i Rådhuskvartalet. I administrasjonen er det 16 ansatte fordelt på de tre enhetene: utviklingsenheten, produksjonsenheten og landbruk- og friluftsenheten. Administrasjonen har et sterkt faglig miljø preget av tillit, åpenhet og mye godt humør.

Spesifiser hvilken stilling du søker i søknadsteksten.

Arbeidsoppgaver

 • Landskapsplaner og anleggsprosjekter
 • Prosjektutvikling gjennom alle faser
 • Samarbeide tett med øvrige kommunalområder og ivareta avdelingens ansvar og interesser knyttet til planarbeid, byggesaker og utbyggingsavtaler.
 • Prosjektere og utvikle prosjekter
 • Utarbeide funksjonsbeskrivelse/NS3420 og anskaffelser i henhold til lov om offentlig anskaffelse.
 • Prosjektlederansvar, - med kostnadsstyring og oppfølging av konsulenter og entreprenører.
 • Budsjettere og utarbeide kalkyler for kommunens landskapsplaner.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i landskapsarkitektur eller tilsvarende
 • Vi søker deg som har gode prosjekt referanser
 • Vi prosjekterer i AutoCad og modellerer i Civil 3D. Erfaring fra disse er en fordel.
 • Erfaring med prosjektering av naturbaserte overvannsløsninger er ønskelig
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et av de skandinaviske språk
 • Dersom du søker stillingen med fagansvar, er det ønskelig med erfaring innenfor prosjektledelse

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • Er åpen og liker tverrfaglig samarbeid
 • Viser kreative evner og tar initiativ
 • Ser løsninger og motiveres av resultat
 • Bidragsyter til det gode arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet vektlegges høyt

Vi tilbyr

 • Faglig ansvar for hele utviklingsenheten.
 • En spennende jobb med utfordrende og varierte oppgaver
 • Faglige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale ut fra erfaring og kompetanse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Søknadsfrist

 • 25.02.2024

Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

 

Søk på stillingen

 

Fant du det du lette etter?