Enhetsleder landbruk

Ørland kommune
Ørland er en stor landbrukskommune i Trøndelag med ca 210 landbruksforetak. Landbruket har fremtidsrettede produksjonsmiljøer innen husdyrhold og planteproduksjon og et økende og variert tilbud av lokalmat og gårdsutsalg. I Ørland har vi 2 utvalgte kulturlandskap, Tarva og Austrått.

Stillingen er underlagt kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester. Landbrukskontoret har 4.6 årsverk med et bredt ansvarsområde innenfor landbruk, naturforvaltning, areal og miljø. Arbeidsoppgavene omfatter lov- og tilskuddsforvaltning, veiledning, planarbeid og utadrettet virksomhet ut mot landbruksnæringa i kommunen.

Enheten er i mange sammenhenger et nav i et koordinert samarbeid om landbruks- og bygdeutvikling både lokalt og regionalt. Virksomheten er godt koordinert og det er utstrakt samarbeid med øvrige områder innad i kommunen.

Enheten er lokalisert i Næringens Hus på Brekstad, sammen med blant annet Norsk Landbruksrådgivning og Landbrukstjenester.

Ørland kommune søker Enhetsleder landbruk

Arbeidsoppgaver

Som leder har du ansvar for:

 • Det faglige, økonomiske og personaladministrative arbeidet i enheten
 • Strategisk arbeid innen landbruksområdet i Ørland kommune
 • Lovforvaltningen og de økonomiske virkemidler innen området
 • saksfremlegg til politisk behandling (landbruksnemnda)
 • Forvaltning av to utvalgte kulturlandskap
 • Nærings- og bygdeutvikling
 • Faglig veiledning/rådgivning/høringsuttalelser

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har/er:

 • Høyere utdanning innen landbruksfaget eller annen relevant utdanning
 • Erfaring fra landbruks- og offentlig forvaltning
 • Kunnskap om landbruk og miljø
 • Trygg og tydelig leder med gode relasjonsegenskaper
 • Evner til å motivere og skape tillitt og trygghet
 • Ferdigheter til å lede, utvikle og gjennomføre utviklingsprosesser i tråd med virksomhetens strategi
 • Kunnskap og evne til å jobbe selvstendig og i team, samt holde deg oppdatert på sentrale føringer
 • Stor arbeidskapasitet og tåler et høyt arbeidstempo 
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjons- og formidlingsegenskaper på norsk.
 • Førerkort for klasse B og disponere egen bil

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling i et tverrfaglig arbeidsmiljø med faglig høyt kompetansenivå
 • Lønn etter avtale
 • Et tverrfaglig godt arbeidsmiljø i en offensiv organisasjon som har verdiene bærekraftig og tillitsskapende
 • Fleksibel arbeidstid – frihet under ansvar

Søk på stillingen

Fant du det du lette etter?