Enhetsleder for landbruk

logo farsund kommune
Farsund er en kommune med om lag 9 700 innbyggere. Kommunen ligger i vestre del av Agder og har en sentral plassering i Lister-regionen.
Farsund er en kystkommune med en sterk historisk og næringsmessig tilknytning til havet. Kommunen har en rekke store og mellomstore industribedrifter og er i tillegg Agders største landbrukskommune.
I vår kommune vil du kunne oppleve et rikt og variert kulturliv, kilometerlange hvite sandstrender, merkede turstier og idyllisk skjærgård som innbyr til aktivitet og rekreasjon.
Farsund har satset på gode oppvekstsvilkår bl.a. med omfattende investeringer i skolebygg, barnehager og idrettsanlegg.

Farsund kommune har ledig en fast 100 % stilling som enhetsleder ved enhet for landbruk.

Arbeidsoppgaver

Enhetsleder er den øverste administrative og faglige leder for enheten med utstrakt myndighet innenfor områder som personal-, økonomi- og fag. Enheten har ansvaret for kommunens landbruksforvaltning, vilt-/naturforvaltning, tilskuddsordningene i landbruket og tilliggende næring. Enheten skal tilrettelegge for rasjonelle og livskraftige gardsbruk ved aktiv arealforvaltning med særlig fokus på naturmiljø og kulturlandskap. Enheten består av totalt 3,4 årsverk fordelt på 4 stillingshjemler. Driftsbudsjettet er på ca. kr 3,5 mill. Enhetens ansatte forbereder saker for utvalg for landbruk og viltnemd.

OVERSIKT OVER SENTRALE FAGOMRÅDER I ENHETEN:

 • Arealforvaltning etter jord- og konsesjonslov.
 • Produksjons- og avløsertilskudd.
 • Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
 • Nærings- og miljø-tilskudd i skogbruket.
 • Rådgiving og godkjenning av bygging av landbruksveier.
 • Forvaltning av kommunens egne landbrukseiendommer.
 • Regionalt miljøprogram, spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) mv.
 • Utvalgt kulturlandskap - Vest Lista.
 • Naturforvaltning, herunder vilt- og fiskeforvaltning, bekjempelse av fremmede arter mv.
 • Erstatningsordninger for klimabetinget skade, avlingssvikt, tap av sau, mv.
 • Næringsutvikling i landbruket – lån og tilskudd til investeringer fra Innovasjon Norge.
 • Ajourhold av landbruksregisteret og gardskart (AR 5).
 • Naturbasert næringsutvikling, naturbaserte opplevelser osv.

Enhetsleder vil, bl.a. sammen med saksbehandlere i enheten være sentral i arbeidet med iverksetting av politiske vedtak innenfor ansvarsområdet.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå innen landbruk, fortrinnsvis innen skogbruk- og vilt-fag.
 • Søkere med annen relevant utdanning fra universitet eller høyskole kan bli vurdert.
 • Ledererfaring, med innsikt i økonomistyring og personalledelse.
 • Kjennskap til offentlig virksomhet generelt, samt politiske og administrative prosesser i kommunal sektor er en fordel.
 • God IKT-kompetanse er en forutsetning. GIS kompetanse er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Trygg, tydelig og synlig leder med en inkluderende lederstil.
 • Beslutningsdyktig, løsnings- og resultatorientert med gjennomføringskraft.
 • Gode kommunikasjonsevner og relasjonskompetanse.
 • Inkluderende, initiativrik og utviklingsorientert.
 • Evne til å arbeide systematisk og strukturert.
 • Serviceorientert innstilling.
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner.

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt ved ansettelsen.

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling med varierte utfordringer i en av Agders største jordbrukskommuner.
 • En lederstilling i teknisk sektor, med mulighet til å påvirke kommunens utvikling.
 • Kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. I forbindelse med intervjuet kan det bli aktuelt med ulike tester.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det vil bli utarbeidet en egen lederavtale i tillegg til arbeidsavtalen. Lønn etter avtale.
 
Dokumentasjon på utdanning og praksis medbringes ved innkalling til intervju. Stillingen har offentlig interesse og søker må påregne at søkerliste blir offentliggjort.

Kontaktinformasjon

 • Jan Fredrik Sundt, Enhetsleder, 90205692
 • Just Quale, Kommunalsjef, 97658911

Søknadsfrist

 • 02.02.2023

Søk på stillingen

 

Fant du det du lette etter?