Daglig leder / Prosjektleder

logo reisa villakssenter
Reisa Villakssenter AS ble stiftet 2021. Nå utvikler og konsoliderer vi selskapets drift med faglige, strategiske og organisatoriske oppgaver. Eierne av Reisa Villakssenter AS er Statskog SF, Halti nasjonalparksenter AS og Nordreisa kommune med hhv 1/3 eierandel på hver. Vi har tilhold i Halti-bygget i Nordreisa, ved bredden av Reisaelva, i et faglig godt Forvaltningsknutepunkt og bredt fagmiljø for øvrig med ca 50 arbeidsplasser knyttet til huset.

Har du lyst til å jobbe med biologisk mangfold og lokal utvikling i et spennende og tverrfaglig miljø der formidling også er viktig? Der du kommer tett på lokal lakseforvaltning i tillegg til praktisk feltarbeid sammen med FoU virksomheter? Da bør du vurdere å søke stillingen hos oss!

Vi søker en motivert og engasjert medarbeider som sammen med styret skal drive videre det viktige arbeidet med utvikling av Reisa villakssenter AS. Stillingen er en 100% stilling, og vi avklarer med aktuelle søkere om den skal være et to-årig engasjement eller en fast stilling.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Bidra til at Reisa villakssenter utvikles praktisk og faglig til en kvalitativt god enhet som oppnår solid, bærekraftig og varig drift i årene framover, i tråd med formål, vedtekter og de strategiske mål selskapets styre setter.
  • Bygge en god plattform for vår drift og skape et nettverk rundt senteret, herunder aktivt søke opp fagmiljø og prosjekter for utvikling av drift, formidling og styrket finansiering.
  • Styrke senterets betydning som verdiskaper for interessentene og lokalsamfunnet.
  • Bidra til en god formidling av naturverdiene i Reisaelva, dalen og i regionen for øvrig, og samarbeide med andre enheter om formidling og utstillinger.
  • Skape et godt samarbeid med øvrige virksomheter i regionen og på Halti.

Bakgrunn og kvalifikasjoner:

Vi søker etter en initiativrik medarbeider som har lyst til å jobbe med utvikling innenfor de arbeidsfelt vi beskriver, som trives med å ta del i noe nytt og som ser natur, kultur og næring i sammenheng. Vi  ser gjerne at du har erfaring og kompetanse innenfor planlegging, forvaltning og formidling.  Søkere bør ha høyere utdanning på masternivå, men vi er åpne også for kandidater med annen bakgrunn og erfaringer. Er du nyutdannet kan du også søke på stillingen. Det kreves gode ferdigheter skriftlig og muntlig. Du må trives med å jobbe i tverrfaglige miljø og i grupper, og ha gode samarbeidsegenskaper. Personlig egnethet vektlegges.

Vilkår:

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og øvrige vilkår avtales mellom medarbeider
og styret.  Pensjonsordning i hht forskrift og krav. Nord-Troms er omfattet av tiltakssonen med nedskriving av studielån og redusert personbeskatning samt fri barnehageordning. Vi tilbyr en  utviklingsrettet og spennende stilling i et bredt, faglig arbeidsfellesskap på Halti, i Nordreisa kommune.

Andre opplysninger:

Søknadsfrist er 30. juli. Søkere oppfordres likevel å søke så tidlig som mulig da søknader vil bli vurdert fortløpende. Søknad sendes via epost til info@reisavillakssenter.no og merkes «Søknad – Prosjektleder Reisa villakssenter AS». 

For nærmere spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med styremedlem Knut Nergård på telefon 91721702 eller kontaktperson Odd Rudberg på telefon 90779760.

Les mer om Nordreisa her: www.nordreisa.kommune.no, om Reisaelva her: www.reisaelva.no og Reisa nasjonalpark her: www.reisanasjonalpark.no 

Velkommen som søker!
 

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere