Byggesaksbehandler/ Samfunnsutvikler

Bamble kommune
Bamble kommune er en veldrevet og flott kystkommune hvor det er godt å bo og fint å feriere. Kommunen har et variert industri og næringsliv hvor prosessindustrien ved Frierfjorden spiller en viktig rolle. Kommunen arbeider tett sammen med næringslivet og tar aktivt i bruk virkemidler for å skape vekst og utvikling. Kommunens beliggenhet og godt utbygde infrastruktur er et viktig fortrinn som har skapt grunnlag for næring basert på turisme og opplevelser. Dette er noe kommunen arbeider aktivt med for å
utvikle videre. Kommunen har nylig fullført den største satsingen i nyere tid innenfor oppvekst, barn og unge med bygging av aktivitetssenter og ungdomsskole på Grasmyr.

Det administrative senteret ligger i Langesund. Kommunen har drøyt 14.100 innbyggere og i overkant av 1000 ansatte.

Areal og Miljø - Byggesaksbehandler/Samfunnsutvikler - 100% fast

Vil du bidra til likebehandling og rettssikkerhet? Er du interessert i samfunn og utvikling av byer og tettsteder? Vil du være med på å skape gode steder å bo og leve?

Beskrivelse av arbeidssted

Bamble kommune er en spennende kommune på Telemarkskysten med mange ting på gang; veiutbygging, områder for grønn industri, vekst i boligutbygging med nye løsninger, stort biologisk mangfold og ikke minst en spennende kyst med marine næringer og fritidsboliger.

Om stillingen

Behovet for rask og forutsigbar saksbehandling av byggesaker er stort og vi trenger flinke folk til dette. Hvis du er interessert i samfunnsbygging og saksbehandling og ser det enkelte mennesket og virksomhet i en jungel av lover og regler, er dette jobben for deg. Stillingen innebærer saksbehandling etter reglene i plan- og bygningsloven med
tilhørende forskrifter. Det ligger til stillingen at man skriver saker til politisk behandling og deltakelse på medvirkningsmøter må påregnes. Du må ha blikk for detaljer og formaliteter, men også evne til å produsere saker.

Vi håper å få se din søknad!

Krav til kompetanse

 • Minimum bachelornivå på universitet eller høyskole
 • Ingeniørfag eller juristbakgrunn kan være en fordel, men ingen forutsetning
 • Andre aktuelle utdanninger kan være: Samfunnsviter, samfunnsgeograf, arkitekt, ingeniør, jurist, kartfag, data, sivilagronomer, etc. Det viktigste er at man har interesse for saksbehandling og samfunnsutvikling.

Øvrige kvalifikasjoner

Det vil bli gitt opplæring i stillingen, og både nyutdanna og erfarne byggesaksbehandlere oppfordres til å søke! Sertifikat i klasse B er nødvendig. Vi kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø og trivelige kolleger. Kommunen er en trygg og sikker arbeidsplass med gode rutiner og betingelser.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og allsidige arbeidsoppgaver
 • Hyggelig, uformell og utviklende arbeidsmiljø
 • Nødvendig opplæring
 • Stor grad av selvstyring
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fine kontorfasiliteter
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn i henhold til tariffavtale og lokale særavtaler

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd (Offentleglova § 25).

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Vitnemål og attester leveres ved intervju, eventuelt skannes etter avtale om intervju.

Søk stillingen her

Fant du det du lette etter?