Nytt avtaleverk for reiser i staten

Den nye reiseavtalen for ansatte i staten er blitt sterke på klima. Nå skal alltid klimahensyn vurderes før kjøp av billett.

Partene i arbeidslivet ble enig om en ny reiseavtale i staten 3. februar 2022. Den nye avtalen slår fast at før en reise gjennomføres, skal det nå ut fra klimahensyn alltid vurderes om reisen er nødvendig. Så langt det er forenelig med en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen, skal reisen gjøres på den mest miljøvennlige måten. Dette gjelder for både innenlands og utenlands reiser.

 

Den nye avtalen har også med et eget punkt om samkjøring undersøkes. Mulighetene for samkjøring ved bruk av egen bil skal nå undersøkes før reise. Godtgjørelse for bruk av egen bil skal gjennomgås i løpet av avtaleperioden. 

Naturviterne har jobbet aktivt for å sikre at klima- og miljøhensyn ble en del av avtaleverket.

Naturviterne er del av Akademikerne som har forhandlet på vegne av Naturviterne om reiseregulativ i staten.  Avtalen gjelder frem til 31. desember 2024.


Les mer:

Protokoll for reiseavtale innland

Protokoll for reiseavtale utland

Reiseavtale utland