Lønnsforhandlingene utsettes til høsten

Informasjon om de utsatte lønnsforhandlingene i offentlig sektor

Oppdatert informasjon om lønnsoppgjøret for ansatte i Staten, KS, Oslo kommune, KS Bedrift og Spekter Helse som er utsatt til etter sommerferien.

Lønnsoppgjøret for ansatte i Staten, KS, Oslo kommune, KS Bedrift og Spekter Helse er utsatt til etter sommerferien:

  • Frontfaget/Privat sektor skal sluttføre forhandlingene 21. august, og hvis de ikke blir enig vil behandlingen hos riksmekleren trolig bli første uken i september.
     
  • Offentlig sektor vil forhandle etter at privat sektor er ferdig.
     
  • Medlemsforeningene i Akademikerne hadde frist til 20. mars med å sende inn sine krav til årets tariffoppgjør. Denne fristen er nå utsatt til 17. august.
     
  • Alle regionale konferanser om årets lønnsoppgjør for både stat og kommune er avlyst.

Det videre forløp vil avhenge av situasjonen rundt koronasmitten. 

Naturviterne anslår at forhandlingene vil bli gjennomført i september/oktober.

Denne utsettelsen vil også påvirke alle lokale forhandlinger.