Nå starter de lokale forhandlingene.

Nå starter de lokale forhandlingene

Lokale forhandlinger i privat sektor starter opp nå og vil pågå utover høsten. I kommunal og statlig sektor vil de lokale forhandlingene starte etter at resultatet fra de sentrale forhandlingene er klart. Frontfagenes enighet i årets hovedoppgjør legger føringer for resten av tariffoppgjørene i norsk arbeidsliv.

Fellesforbundet og Norsk Industri (frontfagene) kom fredag 21. august, til enighet i årets hovedoppgjør. Partene ble enige om en ramme for oppgjøret på 1,7 % med virkning fra 1. april. Dette innebærer at det blir en forsiktig forbedring av kjøpekraften for dem som omfattes av oppgjøret, forutsatt at anslagene for prisveksten på 1,4 % slår til. Meklingsresultatet slår fast at det det skal gjennomføres reelle lokale forhandlinger og at store forskjeller mellom bedriftene, vil resultere i ulike resultater av de lokale forhandlingene. 

De fleste av Naturviternes medlemmer får sin lønn fastsatt gjennom lokale forhandlinger som skal skje nå utover høsten. Det er derfor viktig å merke seg at både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er omforent om at det kan bli ulike resultater i virksomhetene ettersom blant annet koronapandemien har hatt svært ulike konsekvenser for bedriftene. Lønnsvekst fra lokale forhandlinger skal baseres på de fire kriterier: Bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.

I år er et såkalt hovedoppgjør som finner sted annet hvert år. Det skal ikke bare forhandles om lønn, men også om andre elementer i både sentrale og lokale tariffavtaler. Naturviterne skal forhandle om tekst i de sentrale avtalene, og vi oppfordrer våre tillitsvalgte til å gå gjennom teksten i de lokale tariffavtalene også. Spesielt oppfordrer vi til å sette miljø på dagsorden i forhandlingene og invitere arbeidsgiver til dialog om hvilke tiltak som kan iverksettes i din bedrift for å sikre miljø og naturmangfold.

Lokale forhandlinger i privat sektor starter opp nå og vil pågå utover høsten. I kommunal og statlig sektor vil de lokale forhandlingene starte etter at resultatet fra de sentrale forhandlingene er klart.

Viktige datoer:

  • Spekter SAN (Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter-området): 25. august
  • Akademikerne Helse: 28. august
  • Akademikerne Stat: 1. september
  • KS: 3. september
  • Oslo kommune: 3. september
  • Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift): 22. september
  • NHO og Virke: Ikke fastsatt ennå

Naturviternes sekretariat vil utarbeide informasjonsskriv om lønnsoppgjørene til våre tillitsvalgte i privat og offentlig sektor.  

Har du spørsmål knyttet til lønnsoppgjøret?

Privat sektor:

Ingvild Irgens-Jensen, advokatfullmektig, Naturviterne 

e-post: ii@naturviterne.no 

mobil: 408 78 008

 

Offentlig sektor:

Ole Jakob Knudsen, assisterende generalsekretær, Naturvitere

e-post: ojk@naturviterne.no

mobil: 918 50 187