Naturviternes lønnsresultater

Lønnsresultater privat sektor 2019

Her finner du resultater fra de ulike lønnsforhandlingene i privat sektor etterhvert som de rapporteres inn.

 

Spekter

4H Norge      + 3,2 %
Bondelaget   + 3,3 %
Felleskjøpet Agri  + 3,25 %
Finnmarkseiendommen   + 3,3 %
Innovasjon Norge   + 3,2 %
Statskog protokoll + 3,4 %
Norsøk  + 3,2 %

 

NHO

Viken Skog + 4 %
Mjøsen Skog + 3,5 %
AT Skog + 3,6 %
Vestskog + 3,6 %
Nortura + 3 %
Animalia + 3,5 %
Norges vel + 3,3 %
Tine + 3 %

Norsk Landbruksrådgiving (NLR)

+ 3,1 %

 

Virke

Forum for natur og friluftsliv (FNF)

+ 3,2 %

Norges Jeger- og Fiskerforbun (NJFF)

+ 3,2 %

Skogfrøverket

+ 3,06 %