Enighet i forhandlinger om Hovedavtalen

Naturviterne har vært i forhandlinger med NHO. Blant nyhetene er at det nå er tydeligere at Naturviternes medlemmer og arbeidsgivere skal ha lokale særavtaler.

Naturviterne og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har kommet til enighet om ny Hovedavtale for perioden 2016 – 2018.

– Det var viktig for oss å få tydeliggjort at det normalt skal opprettes en lokal særavtale mellom Naturviternes medlemmer og arbeidsgiver i den enkelte bedrift, sier Arne Vagle leder for Naturviterne i Norsk Landbruksrådgivning.

Ordlyden i avtalen § 12 er derfor endret til at partene forutsetter at det opprettes lokale særavtaler som utfyller bestemmelsene i Hovedavtalen.

Hovedavtalen har nå også fått en bestemmelse om tvistebehandling ved uenighet mellom partene lokalt om forståelsen av bestemmelser i Hovedavtalen eller i lokale særavtaler. Dersom man ikke blir enige om felles forståelse lokalt, kan NHO og Naturviterne bli enige om å fortsette forhandlingene på organisasjonsnivå. Bestemmelsen er tatt inn i Hovedavtalen § 1.

– Partene ble dessuten enige om å ta inn regler i avtalen § 15 om vilkår og prosess for permittering av arbeidstakere. Dette er ikke regulert ved lov, men mange hovedavtaler har regler om permittering. Vi mener begge parter er tjent med å vite hvordan man skal forholde seg dersom permittering blir aktuelt, sier ansvarlig for privat sektor i Naturviternes sekretariat Ingvild Irgens-Jensen.

I vedlagte protokoll kan du lese nærmere om hva partene har blitt enige om.

Laster kommentarfelt ..