Naturviterne hjelper medlemmene med lønnsforhandlinger

De lokale lønnsforhandlingene i privat sektor er i gang

Naturviternes medlemmer i private virksomheter som er medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter skal gjennomføre lokale lønnsforhandlinger innen 5. mai. Også medlemmene i de øvrige tariffområdene i privat sektor, som NHO og Virke, skal i gang med lokale forhandlinger nå.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Dette innebærer at det i utgangspunktet kun forhandles om lønn. Den økonomiske rammen for de såkalte frontfagene (LO og NHO) er beregnet til 2,7 % med virkning fra 1. april. Men frontfagsrammen er ikke en fasit for Naturviternes medlemmer. For alle våre medlemmer skal det gjennomføres reelle lokale forhandlinger og det er den enkelte virksomhets økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne som er grunnlaget for de lokale forhandlingene.

NHO-området

For Naturviternes medlemmer i NHO-området gjennomføres lokale forhandlinger fra og med nå og utover. 

Spekter SAN-området

De sentrale A-delsforhandlingene i Spekter-området ble gjennomført 14. april.

Foruten generelle føringer for oppgjøret som legger til grunn at forhandlinger skal føres på grunnlag av kriteriene i A-delen det vil si det inntektspolitiske grunnlaget og den enkelte virksomhets økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne, ble forhandlingsfrister for virksomhetene som er medlem av Spekter fastsatt. Frist for gjennomføring av lokale forhandlinger (B-delsforhandlinger) i Spekter-området, er satt til onsdag 5. mai.

Det er i år ikke fastsatt noen frist for å melde bistand ved lokal uenighet i forhandlingene.
Virkningstidspunktet for de lokale oppgjørene i Spekter-området er 1. april, dersom partene ikke blir enige om noe annet. 

Se protokollen fra de sentrale forhandlingene og mer om forhandlingsresultatet.

Virke-området

Virke hadde sentrale forhandlinger med LO og YS 13. og 14. april. Her ble det enighet om samme resultat som for frontfagene det vil si en ramme på 2,7 %. Resultatet fra dette oppgjøret er ikke bindende for våre medlemmer, men et utgangspunkt for de lokale forhandlingene som også i dette forhandlingsområdet skal føres på grunnlag av de økonomiske forholdene lokalt. For Naturviternes medlemmer i Virke-området foregår de lokale forhandlingene fra nå og utover. 

Informasjonsskriv

For mer informasjon om de lokale lønnsforhandlingene i privat sektor se "Informasjonsskriv om lokale lønnsforhandlinger i privat sektor" og relevant lønnsstatistikk på Min Side.

Spørsmål?

Har du spørsmål til oppgjøret, ta kontakt med ansvarlig for privat sektor i Naturviternes sekretariat: Ingvild Irgens-Jensen på e-post ii@naturviterne.no eller tlf. 408 78 008.

Laster kommentarfelt ..