Ingen streik i Oslo kommune!

Akademikerne kom til enighet med Oslo kommune under meklingen.

Det ble brudd i forhandlingene om lønnsoppgjøret i Oslo kommune for Akademikerne den 29. april. Partene møttes tirsdag 23. mai hos Riksmekleren for å unngå streik.

Akademikerne gikk til brudd med Oslo kommune fordi det ikke ble avsatte penger til lokale forhandlinger for 3. år på rad!

Det er av stor betydning at Oslo kommune er konkurransedyktig og kan rekruttere og beholde arbeidskraft med akademisk utdanning. Lønnsutviklingen må stå i forhold til arbeidstagers kompetanse, ansvar, innsats og resultater. Det er viktig at lønnsdannelsen er tilpasset de forskjellige behovene i bydeler, etater og kommunale foretak. Kommunes ambisjon om å være innovativ, effektiv drevet og ha vilje til å prøve ut nye løsninger forutsetter kompetente medarbeider med vilje og evne til å jobbe systematisk og målrettet. Det er av stor betydning for å videreutvikle tjenesteproduksjonen til beste for kommunen og kommunens innbyggere.

Den økonomiske rammen ved årets forhandlinger var allerede disponert igjennom protokoll med de andre fagforeningene, så Akademikerne konsentrerte meklingen om å bygge en felles forståelse om behovene ved fremtidige lønnsoppgør i Oslo.

Akademikernes medlemmer; -i alle andre kommuner, -i staten, -i helseforetakene og i Spekter/SAN-området har alle lokal lønnsdannelse. Oslo kommuner er den eneste store arbeidsgiveren som holder fast med sentrale lønnsoppgjør.

Akademikerne og Oslo kommune vil gjennomføre bilaterale møter igjennom høsten 2017, slik at forholdene skal ligge til rette for lokal lønnsdannelse for Akademikernes medlemmer ved hovedtariffoppgjøret i 2018.

Alle ansatte i Oslo kommune får kr 9000 eller 2,15 % i lønnstillegg for 2017, med virkning fra 1. mai.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ole Jakob Knudsen.

 

Laster kommentarfelt ..