Akademikerne brøt forhandlingene i Oslo kommune

Akademikernes krav om å avsette noe av årets lønnsoppgjør til lokale forhandlinger ble ikke imøtekommet, og da valgte Akademikerne å bryte forhandlingene. Oppgjøret går nå til mekling.

Naturviternes medlemmer forhandler sin lønn lokalt i statlig sektor, i KS-området, i Spekter-området, i NHO-området osv. Det eneste store tariffområdet som nekter å forhandle lokalt er Oslo kommune.

Lokale forhandlinger er viktig for å løse lokale utfordringer og urimelige lønnsforskjeller. Lokale oppgjør er helt avgjørende for å få et riktig lønnsnivå når ansatte får nye eller endrede arbeids- og ansvarsområder. Arbeidsgivers muligheter til å kompensere for endret kompetanse og resultater blir også begrenset. 

Akademikernes medlemsforeninger er samstemt i kravet om at det må avsettes penger til lokale forhandlinger i Oslo kommune.

Saken går nå til mekling hos riksmekleren og vil trolig bli meklet med avslutning mandag 22. mai kl. 24.00.

Om lønn, ramme og lønnsstruktur

Rammen for lønnsoppgjøret er ca 2,45 %, og etter en teknisk avsetning til overheng og lønnsglidning er det ca. 2,3 % i lønnsøkning fra 1. mai det forhandles om.

Akademikerne ble igjen tilbudt en lavtlønnsprofil på lønnsoppgjøret i Oslo kommune – som i 2016 – så medlemmer i Naturviterne og Akademikerne kommer langt dårligere ut enn medlemmene i LO og YS.

De tilbudte lønnstilleggene var som følger:

  • Alle ansatte får et lønnstillegg på 2,15 %
  • Eller minimum kr 9.000,-

Les mer om oppgjøret i Oslo kommune:

 

Laster kommentarfelt ..