Personalhåndbok - Compendia

Compendia personalhåndbok gir svar på rettigheter og plikter som gjelder i arbeidsforholdet. Denne løsningen gjør det enkelt å finne informasjonen du søker.