Voksenopplæring om bærekraft

BLOGG: Bærekraft var tema da Naturviterne arrangerte frokostseminar i samarbeid med Polyteknisk forening og Bioteknologinemda. Foredragsholderne var Mads Greaker fra Statistisk sentralbyrå og Karsten Gjefle fra Norges Vel.

Mads Greaker, SSB, om indikatorene for bærekraftig utvikling

I dag arrangerte Naturviterne et frokostseminar om bærekraft i samarbeid med Polyteknisk forening og Bioteknologinemda. Temaet var bærekraft. Foredragsholderne var Mads Greaker fra Statistisk sentralbyrå som har jobbet med bærekraftindikatorene og Karsten Gjefle fra Norges Vel som viste et konkret eksempel på import av nøtter fra Namibia.

Begrepet Bærekraftig utvikling er fremdeles like aktuelt i dag, 27 år etter at Brundtlandkommisjonen ga ut sin sluttrapport Vår felles framtid. Da ble det ble stilt krav til at vi alle må bidra for å sikre at grunnbehovene til dagens mennesker blir dekket,uten at dette svekker grunnlaget for at framtidige generasjoner får dekket sine behov.

Men hvordan kan vi gi begrepet reelt innhold og gå fra ord til handling? Vi kan ikke kalle det bærekraftig bare fordi vi liker det. De som ser nærmere på begrepet skjønner at det er godt, men at det misbrukes ofte. Praktisk bærekraft er en stor utfordring. Hele verdikjeden med alle implikasjoner må sees i sammenheng. Ofte finner man effekter som sparer kostnader, energi og som gir bedre sosiale og økologiske konsekvenser fordi man ser ting i sammenheng og kan utnytte restprodukter bedre og reduserer transporten.

Laster kommentarfelt ..