Viser behovet for sterkere jordvern

- Det er ikke uventet at kommunalminister Jan Tore Sanner fastholder landbruks- og matminister Sylvi Listhaugs ja til nedbygging av matjord i Os, Vestby og Trondheim. Det er heller ikke mindre skuffende, sier Finn Roar Bruun, leder av Naturviterne.

Det trengs et sterkere jordvern i Norge, mener Finn Roar Bruun, leder av Naturviterne

Regjeringens grønne lys for nedbygging av matjord viser behovet for et sterkere vern av matjord i Norge, sier Bruun.

Vi merker oss at regjeringen mener at storsamfunnet har mer behov for et varehus på Vestby en fremtidig mulighet for matproduksjon på Delijordet, sier Bruun. Og det er dramatisk når det plutselig på tre ulike steder i landet blir vedtatt å bygge ned svært god matjord.

Naturviterne overleverte nylig 8200 underskrifter for et sterkere jordvern i Norge til regjeringen ved landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Vårt engasjement i saken er at jordvern er et viktig samfunnsansvar. Vi må opprettholde vår evne til å produsere mat i fremtiden. Folketallet vokser, og det vil bli viktigere å ha mulighet til også å dyrke mat i Norge, sier Bruun og forteller at Naturviterne legger vekt på to viktige fokusområder for å bevare matjord i landet:

- For det første må kompetansen om matproduksjon i Norge opprettholdes. Kunnskapen er stedstilpasset. Ikke noe sted er veien fra forskningsresultater til effektiviseringsgevinster kortere enn i landbruket. Vi får derfor god effekt av forskning på dette feltet, sier Bruun.

- For det andre trengs bedre planlegging av infrastruktur og utbygging, der fortetting må brukes i større grad. Den ikke-fornybare ressursen som matjord er, må bevares. Det er ikke bærekraftig å bygge ned matjord for kortsiktig økonomisk gevinst.

Laster kommentarfelt ..