Vi står foran krevende lønnsforhandlinger!

Dagfinn Hatløy, leder av tariffutvalget åpnet Tariffkonferansen 2016 med å gratulere Naturviternes kvinner i anledning 8. mars. Ellers var fokus på arbeidsmarked, lønnsutvikling og årets lønnsoppgjør.

Naturviternes lønnsstatistikk for i fjor viser en lavere lønnsutvikling blant Naturviternes medlemmer generelt enn tallene for lønnstakere i landet sett under ett. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU-foreløpig rapport). TBU-tallene viser en gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2014 til 2015 på 2,8 prosent, mens Naturviterne snitt er på 1,6 prosent i snitt. – Vår konflikt med KS, som nå gledelig er løst til fordel for oss, forstyrrer lønnsstatistikken for 2015 i kommunesektor, sa Hatløy.

Hatløy berørte dagens arbeidsmarked: – Vi er alle godt kjent med at det er utfordrende tider når det gjelder konjunkturer og arbeidsliv . Vi har stigende arbeidsledighet, men det er store forskjeller geografisk og mellom næringer. Uansett er det krevende for de som rammes konkret i hverdagen, for det rammer også langtidsutdannende og medlemmer i Akademikerne.

– Likevel skal vi glede oss over at kompetansen til Naturviternes medlemmer er solid og etterspurt, sa Naturviternes tariffleder.  

Hatløy mente det nå er krevende å snakke om kroner og øre ved inngangen til årets lønnsoppgjør. Men han understrekte hvor viktig det er å opprettholde kjøpekraften for Naturviternes medlemmer.
– Verken Akademikerne eller Naturviterne er lønnsledende. Vi må redusere det generelle gapet i lønnsnivået mellom offentlig og privat sektor. Naturviteres kompetanse må bli verdsatt godt nok. Faktisk så er landets velferd og økonomiske utvikling avhengig av kompetent og kunnskapsbasert forvaltning, sa Hatløy.

– Jeg kan nevne at jeg nylig fikk høre Gisle Norheim, våre nye personaldirektør i staten, på en konferanse for ledere og tillitsvalgte i Agder og Rogaland.  Han var tydelig på at vesentlige systemendringer i lønnssystemet er viktig for staten i år. Dette sammen med større lokale handlingsrom, mer og mest lokalt. Staten ønsker heller ikke sentrale justeringsoppgjør. Dette mener jeg gir grunn for optimisme, fordi systemendringer er viktigere enn kroner og øre i statlig sektor.

Laster kommentarfelt ..