Verv en kollega til Naturviterne - vinn gavekort hver gang

Verv en kollega og få et gavekort på kjøpet

Hver gang du verver et nytt medlem som er i jobb, kvalifiserer du til et gavekort på kr. 500,-. Du kan spare på Vervestigen og ta ut et gavekort på kr. 5000,- ved fem vervede. Verving skal lønne seg!

Vervestigen

Hver gang du verver ett - 1 - yrkesaktivt medlem kvalifiserer du til et Universal Presentkort
verdi kr. 500,-

Du kan også spare dine vervinger på Vervestigen!

 • 2 vervede medlemmer: verdi kr. 1000,-
 • 3 vervede medlemmer: verdi kr. 2000,-
 • 4 vervede medlemmer: verdi kr. 2500,-
 • 5 vervede medlemmer: verdi kr. 5000,-

 

Hvorfor verve?

Det er viktig å være organisert fordi flere medlemmer

 • gir gjennomslagskraft i lønnsforhandlinger
 • gir trygghet på arbeidsplassen
 • gir deg et større faglig nettverk 

 

Tre viktige grunner for medlemskap i Naturviterne:

 1. Et medlemskap i Naturviterne er en forsikring i nåværende og fremtidige arbeidsforhold. Naturviterne arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og gir tilgang til svært gunstige medlemsfordeler i blant annet Danske Bank og Storebrand.
 2. Våre rådgivere løser store og små spørsmål innen arbeidsliv for våre medlemmer
 3. Naturviterne synliggjør naturviterkompetanse som helt nødvendig for bærekraftig verdiskaping.

Jo flere vi blir, jo mer kan vi påvirke til en slik utvikling – derfor håper vi at du vil verve koellegar eller andre som kan ha nytte av et medlemskap i Naturviterne.

 

Slik verver du:

 

Når vil du motta din vervepremie?

 • Du mottar vervepremien når første kontingentinnbetaling for din nyvervede kollega er bekreftet.
 • Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte oss på post@naturviterne.no eller telefon
  22 03 34 00.

 

Les mer om følgende emner:

Laster kommentarfelt ..