Fagdag om fiskeri og havbruk på Fiskeridirektoratet: Per Sandberg, Dagfinn Hatløy, Geir Blom og Jens Chr. Holm

Vellykket fagdag hos Fiskeridirektoratet

Historisk gjennomgang av norske fiskerier og havbruk, samt utfordringer disse næringene har i dag stod på agendaen da Naturviternes lokallag inviterte til fagdag og debatt i Bergen.

Bildet: Per Sandberg (Fiskeridirektoratet) Dagfinn Hatløy (Naturviterne) Geir Blom (Fiskeridirektoratet) og Jens Chr. Holm (Fiskeridirektoratet) 

Naturviternes lokalavdeling ved Fiskeridirektoratet i Bergen inviterte tirsdag 22. august til fagdag om fiskeri og havbruk.

Noe av det som ble belyst var status på miljø- og naturressursgrunnlaget i marin sektor, og hvordan vi kan sikre en bærekraftig utvikling av fiskeri og havbruk her i landet.

Noen av utfordringene for de norske fiskeriene er i følge Per Sandberg, direktør ved Statistikkavdelingen;

  • Forsøpling, herunder av plast og mikroplast
  • Uttak av fiskeressursene som sikrer maksimal avkastning
  • Utnyttelse av nye ressurser, raudåte og mesopelagisk fisk
  • En fiskeflåte i balanse med det som kan høstes
  • En lønnsom fiskeflåte
  • Et enklere kvotesystem, faste andeler pr fartøy, deretter leie og salg
  • Videreføring av deltakerloven
  • Innføring av særskatt i fiskeriene 

Jens Chr. Holm, direktør ved Kyst- og havbruksavdelingen, gikk gjennom utviklingen av havbruket og de fremtidige utfordringene for oppdrettsnæringen her i landet.

Presentasjoner

Opptak av faginnleggene som ble sendt direkte på Facebook:

Opptak av debatten:

Laster kommentarfelt ..