Uheldig med inntrykk av at Miljødirektoratet er politisk styrt

Det er bekymringsfullt at det kan etterlates et inntrykk av at et fagdirektorat er politisk styrt, sier Vebjørn Knarrum, forbundsleder i Naturviterne. Bakgrunnen er Miljødirektoratets anbefaling om utslippstillatelse ved gruvedrift i Engebøfjellet.

- I Naturviterne kjenner vi til at medlemmer og ansatte opplever at anbefalinger fra fagpersoner i liten grad har blitt tatt hensyn til. Det er også blitt bemerket at anbefaling om gruvedrift i Engebøfjellet kan tolkes som en flytting av grenser mellom politikk og fag, der store og komplekse helhetsvurderinger legges til et direktorat og ikke til de folkevalgte, sier Knarrum.

Knarrum og Naturviterne ønsker ikke å ta stilling til om vedtaket om utslippstillatelser og gruvedrift i Engebøfjellet er riktig eller galt. Negative og positive sider har blitt beskrevet bredt i aviser og andre medier over en lang periode.

I henhold til forurensningsloven skal Miljødirektoratet vurdere de negative og positive sidene ved tiltaket, og foreta en avveining. Hvis reguleringsplanen er godkjent og arealbruken er avklart, ligger det i kortene at bedriften må få tillatelse til virksomheten under gitte forutsetninger.  
– Rekkefølge blir derfor også viktig, mener Knarrum. – Vi forstår det slik at disse ble gitt samtidig. Det betyr at Miljødirektoratet på et tidligere tidspunkt måtte ha tilrettelagt for en tillatelse, da Klima- og miljødepartementet ville avvise en innsigelse fra Fiskeridirektoratet. Slik sett har det vært en politisk avveining i saken.

– Men dette er det vanskelig å vite. Avgjørelsene var taushetsbelagt på grunn av børssensitive opplysninger. Hadde det kommet ut at reguleringsplanen var godkjent i departementet kunne man tatt det for gitt at utslippssøknaden og gruvedriften kom til å bli godkjent, sier Knarrum.

Nordic Mining ASA søkte i 2008 om tillatelse etter forurensningsloven til utvinning og oppredning av rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane, og tillatelse til å etablere deponi for avgangsmasser i Førdefjorden. – Saken har altså ligget til behandling i mange år, og slik sett er det bra med en avklaring. Men det viser samtidig hvor komplisert og politisk betent saken er, sier Knarrum.

Laster kommentarfelt ..