Medlemsfordel Naturviterne

Trygghet med inntektsforsikring

Som medlem av Naturviterne kan du nå kjøpe forsikring som gir erstatning ved arbeidsledighet, permittering og sykemelding.

 

Gjennom vår forsikringspartner Storebrand og deres leverandør AmTrust International, kan Naturviterne nå tilby medlemmene Inntektsforsikring ved arbeidsledighet, i tillegg til sykemeldingsforsikring som et eget frivillig tilbud for medlemmer som ikke får full lønn ved sykemelding.

Vær oppmerksom på følgende; Du får ingen utbetaling på forsikringen hvis arbeidsgiveren gir informasjon om oppsigelse eller permittering i en periode etter at forsikringen er satt i kraft. Med denne avtalen er kvalifiseringsperioden 120 dager, eller den gir ingen utbetaling hvis man kjenner til en forestående arbeidsledighet/permitering

Fakta: Inntektsforsikring

Hvordan gå frem dersom man vil kjøpe produktet:

Les gjennom forkjøpsinformasjon  om produktet. Last ned faktaark. Forsikringen kan kun tegnes av foreningens medlemmer. 

Søknad:

Søknadsskjema må fylles ut og sendes til forsikringskontoret dersom det er ønskelig å tegne forsikringen. 

Hvorfor arbeidsledighetsforsikring?

Hvis du skulle bli arbeidsledig på grunn av oppsigelse eller permittering reduseres inntekten din. Du vil kunne få ytelser fra NAV, men disse dekker langt fra hele inntekten du hadde. 

Hvordan fungerer arbeidsledighetsforsikringen?

Erstatningen beregnes per dag og utgjør 1/30 av forsikret beløp (forsikringssum per måned). Ytelsen utbetales månedlig etterskuddsvis. 

Viktig å være oppmerksom på noen begrensninger:

Dekningen gjelder kun arbeidsledighet eller permittering som inntreffer eller varsles tidligst 120 dager etter forsikringens startdato (kvalifiseringsperiode). På samme måte som konkurrerende forsikringer gir ikke Naturviternes arbeidsledighetsforsikring utbetaling hvis medlemmet er kjent med forestående arbeidsledighet/permittering. 

Hvorfor sykemeldingsforsikring?

Hvis du ikke får full lønn under sykemelding, eller har tillegg som kun utbetales når du er på jobb, er dette en aktuell forsikring for deg. Du kan kompensere for den reduserte inntekten med en sykemeldingsforsikring. 

Hvordan fungerer sykemeldingsforsikringen?

Erstatningen beregnes per dag og utgjør 1/30 av forsikret beløp (forsikringssum per måned). Ytelsen utbetales månedlig etterskuddsvis. 

Vær obs på:

Du må ikke motta sykepenger eller lignende eller være kjent med eksisterende sykdom som kan føre til sykemelding. Inntektsforsikringen kan ikke tegnes av medlemmer som er selvstendig næringsdrivende eller medlemmer som gjennom eierandel større enn 20 prosent, gjennom aksjonæravtale eller lignende kan utøve bestemmende innflytelse over organisasjonens/selskapets beslutninger. 

Gjelder begge forsikringsdekningene:

Det utbetales ingen ytelser de første 30 dagene du er arbeidsledig eller sykemeldt (karenstid). Alle utbetalinger under forsikringen skjer direkte til din bankkonto. Ytelsene må beskattes som normal inntekt. 

Kollektiv flytterett:

Du gir din forening flytterett på denne forsikringen. Det vil si at din forening kan si opp og flytte forsikringen til et annet selskap, dersom de velger å bytte leverandør.

 

Les mer om følgende emner:

Laster kommentarfelt ..