Naturviterne inngår avtale om juridisk bistand hos Advokatfirmaet Lippestad

Tre gratis advokattimer til medlemmer

Naturviterne har inngått en ny medlemsfordel med Advokatfirmaet Lippestad. Medlemmer får nå tilgang til tre timer gratis juridisk rådgivning på telefon i privatrettslige saker.

Medlemmer i Naturviterne får tre timer gratis juridisk rådgivning i private saker hos Advokatfirmaet Lippestad

Medlemmer får gratis bistand i saker som gjelder:

 • Rettsspørsmål knyttet til fast eiendom
 • Erstatningssaker (personskade, bilansvar, fritidsskader, pasientskader, erstatning etter voldshandlinger og andre forsikringsrelaterte spørsmål)
 • Yrkesskadesaker
 • Skilsmissesaker / Barnefordeling / Opphør av ekteskap
 • Skifte / Arv / Testament
 • Rettsspørsmål knyttet til samboerforhold
 • Juridiske spørsmål knyttet til NAV
 • Juridiske spørsmål knyttet til rett til opplæring
 • Strafferett
 • Juridiske kontrakter og maler tilbys med veiledning for å sikre kvalitet og forståelse
 • Advokatfirmaet Lippestad bistår ikke i skatterelaterte spørsmål.
   

Sterkt rabatterte priser på advokatbistand

I de tilfeller hvor det inngås oppdragsavtale om ytterligere bistand til medlemmet, inngår Advokatfirmaet Lippestad avtale direkte med medlemmet om dette.

Medlemmet skal motta en sterkt rabattert timepris fra Advokatfirmaet Lippestad for slik bistand. Timepris er i dag kr. 1500 per time eks mva.

Medlemmer som ønsker advokatbistand må oppgi navn, adresse og telefonnummer i vårt kontaktskjema her på nettsiden.

Juridisk bistand for selvstendig næringsdrivende

Er du medlem i Naturviterne og selvstendig næringsdrivende får du tilbud om bistand til å starte egen virksomhet.

Startpakken fra Advokatfirmaet Lippestad inkluderer inntil 8 timers juridisk rådgivning for
kr. 8000 eks mva.

Advokatfirmaet Lippestad bistår ikke i skatterelaterte spørsmål.

Kontaktskjema juridisk hjelp - private forhold

Ditt navn
Din mobil som advokaten kan kontakte deg på
Din e-postadresse som advokaten kan kontakte deg på
OBS: Ikke skriv inn sensitiv informasjon
Laster kommentarfelt ..