Bli medlem i Naturviterne

Tariffoppgjør for ansatte i fjelloppsynet 2022

Mandag 20. juni gjennomførte Naturviterne og Norges Fjellstyresamband tariffoppgjøret for 2022.

Naturviternes forhandlingsutvalg består av Jon Stamnes, Knut Øyjordet og Hans-Petter Ruud, samt Ole Jakob Knudsen fra Naturviternes sekretariat.

— Det var en ryddig, positiv og vellykket forhandling mellom to parter som var innstilt på å finne en felles løsninger, forteller Ole Jakob Knudsen.

Naturviterne fremmet følgende krav til årets oppgjør;

  1. En økning av alle satsene i garantilønnstabellen med 5,06% fra 1. juli 2022. Ansatte som er lønnet over garantilønnen får et generelt tillegg på 5,06%. Dette gir en ramme på lønnsoppgjøret i tråd med oppgjørene i KS-området og Staten.
  2. Alle satser med G-regulering oppdateres med endringen i Grunnbeløpet.
  3. For perioden 1/7 2022 til 1/7 2023 økes kjøregodtgjørelsen med 2,- kroner pr. kilometer.
  4. Fjelloppsyn som er ansatt i en pensjonsordning som ikke legger til rette for den avtalte særaldersgrensen på 65 år skal kompenseres med 50 000,- kroner pr år, fra det tidspunktet fjelloppsynet ble ansatt.

Etter flere forhandlingsrunder og særmøter ble partene enige om følgende;

  1. En økning av alle satsene i garantilønnstabellen med 5,06% fra 1. juli 2022. Ansatte som er lønnet over garantilønnen får et generelt tillegg på 5,06%. Dette gir en ramme på lønnsoppgjøret i tråd med oppgjørene i KS-området og Staten.
  2. Alle satser med G-regulering oppdateres med endringen i Grunnbeløpet.
  3. For perioden 1/7 2022 til 1/7 2023 økes kjøregodtgjørelsen med 1,75 kroner pr. kilometer.
  4. Det nedsettes et partssammensatt utvalgt som skal se nærmere på pensjon og særaldersgrensene i dagens tariffavtale. Arbeidet skal være ferdig til 1/1 2023.

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Ole Jakob Knudsen
Ole Jakob Knudsen Assisterende generalsekretær
918 50 187
Se e-post