Tariffkonferansen 2018 Naturviterne

Tariffkonferansen 2018 er i gang

Naturviternes Tariffkonferanse arrangeres 14. og 15. mars i Asker på Hotel Vettre. Her publiseres aktuelle saker som blir presentert på konferansen.

Morten Wedege, leder, tariffutvalget, Naturviterne Morten Wedege, leder, tariffutvalget i Naturviterne åpner Tariffkonferansen 2018

 

Vi snakker med Trygve Ulset, Morten Wedege og Ole Jakob Knudsen om siste års lønnsutvikling

Programmet for Tariffkonferansen 2018 ser slik ut:

Her legges presentasjoner ut etterhvert som de er klargjort for nedlasting

Onsdag 14. mars:    

 
Kl 10.00 Registrering åpner
Kl 10.30 Velkommen
Morten Wedege, leder, tariffutvalget, Naturviterne
Kl 10.45 Lønnstatistikk 2017
Trygve Ulset, politisk utreder, Naturviterne
Kl 11.30 Prognoser 2018
Roger Matberg, spesialrådgiver, Naturviterne
Kl 12.00 Reisetid = Arbeidstid?
Iuliana Pedersen, advokat, Naturviterne
Kl 13.00 Lunsj
Kl 14.00 Sektorvise særmøter
Kl 19.00 Festmiddag
   

Torsdag 15. mars:

 
Kl 09.00 Etter- og videreutdanning (EVU)
Joakim Østbye, fagsjef, Econa
Kl 10.00 Pensjon
Ole Jakob Knudsen, ass. generalsekretær, Naturviterne
Kl 12.00 Lunsj
Kl 13.00 Naturviterne og synlighet
Torbjørn Hundere, kommunikasjonssjef, Naturviterne
Kl 14.15 Hva innebærer de nye personvernreglene?
Håvard Rye, direktor for IKT og digitale tjenester, Tekna
Kl 14.45

Viktige saker for Naturviterne i 2017 og 2018
Dagfinn Hatløy, forbundsleder, Naturviterne

Kl 15.30 Vel hjem
Laster kommentarfelt ..