Tannlege og forsker mottok Akademikerprisen

Akademikerprisen for 2014 er tildelt tannlege og forsker Tiril Willumsen ved Universitetet i Oslo.

Tannlege og forsker Tiril Willumsen er tildelt Akademikerprisen 2014 bl.a. for hennes forskning på tannlegeskrekk i relasjon til tortur og overgrep. - Hun er en dyktig forsker med en tverrfaglig tilnærming til forskning på tannhelse og en svært verdig vinner av Akademikerprisen, sier juryleder Curt A. Lier.

Hull i tennene er fremdeles et stort problem for en del mennesker, og årsaker knyttet til sukker og tannpuss er kjent og akseptert. Men det finnes også andre årsaker av stor betydning som kan føre til dårlig tannhelse. Dette gjelder i særlig grad for pasienter som har vært utsatt for traumer og/eller omsorgssvikt. Willumsens forskning har vært et svært viktig bidrag for å belyse disse problemstillingene og synliggjøre tannlegenes rolle i det forebyggende helsearbeidet, heter det i juryes begrunnelse.

- Å få denne prisen er en overraskende og ikke minst svært gledelig nyhet, sier en stolt prisvinner. -- Jeg ser på dette som en viktig anerkjennelse av forskning på tannhelse, og ikke minst en viktig synliggjøring av sammenhengen mellom overgrep og tannlegeskrekk. Hvis man er bevisst denne koblingen er det også lettere å oppdage og iverksette tiltak, fortsetter Willumsen.

Årets prisvinner er professor i atferdsfag på Odontologisk fakultet, Universitet i Oslo, og er for tiden også sterkt involvert i TOO-prosjektet (tortur-, overgrep- og odontofobiprosjektet) både gjennom arbeid med nasjonal kompetanseoppbygging og på Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst. 

- I mitt arbeid har jeg samarbeidet med psykologer som jobbet med kvinner utsatt for seksuelle overgrep. Det er en klar sammenheng mellom å være utsatt for seksuelle overgrep og det å ha tannlegeskrekk. Dette er viktig innsikt som tannleger har med seg i sitt daglige virke. I aller høyeste grad er dette viktig kunnskap for tannleger som møter barn jevnlig gjennom oppveksten, avslutter Willumsen.

om akademikerprisen

Akademikerprisen handler om å anerkjenne personers bidrag til akademisk frihet og støtte deres arbeid i kunnskapsformidling. 

Akademikerprisen består av 100.000 kroner og en skulptur av Nico Widerberg.

I år deles den ut på konferansen «Offentlig sektor – forenklet, fornyet og forbedret?» som finner sted på Thon Hotel Opera 23. oktober 2014.

 

Laster kommentarfelt ..