Ta ekstremværet på alvor!

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ber folk om å ta ekstremværet ”Hilde” på alvor. Uværet vil ramme Trøndelag og Helgeland i løpet av lørdag kveld og natt til søndag. DSB oppfordrer befolkningen i de rammede områdene om å ta sine forholdsregler mens uværet pågår.

- Konsekvensene av ekstremværet kan bli betydelige, sier avdelingsleder Georg Bryn i DSB tilDSN.no

Samfunnet har erfart hvilke ødeleggelser et ekstremvær kan medføre og forrige store uværshendelse var Dagmar som rammet deler av landet i romjulen 2011.

- Det er viktig at folk ikke oppsøker uværet. Vi oppfordrer alle om å holde seg innendørs mens uværet pågår. Bortfall av strøm og kommunikasjonsløsninger er følge av uværet som vi må være forberedt på også kan skje nå, sier Bryn.

DSB er i tett kontakt med aktuelle fylkesmannsembeter som har den regionale oversikten over situasjonen. Kommunene utgjør en meget viktig brikke i håndteringen av hendelsen vi nå står overfor og dialog mellom kommunene og fylkesmannsembetene er opprettet.

Det er rapportert om skader som følge av av skred, flom og sterk vind. På Vestlandet er flere veier stengt og det er generelt utfordrende å ferdes på både vei og sjø.

Ekstremværet er godt varslet. Dette gjør at både offentlige myndigheter, næringslivet og vanlige privatpersoner har hatt anledning til å forberede seg best mulig.

Følg situasjonen på www.kriseinfo.no

Se også:
>> Hva gjør du hvis strømmen blir borte?

Laster kommentarfelt ..