Studentene kommenterer til statsbudsjettet 2021

Studentstyrets kommentarer til statsbudsjettet 2021

Onsdag 7. oktober ble forslag til statsbudsjettet for 2021 lagt frem og presentert for befolkningen. Her følger noen saker som vi i Naturviternes studentstyre ser det viktig å kommentere.

Økte velferdsmidler til samskipnadene

I forslaget til statsbudsjettet fra 7. oktober ble det klart at regjeringen legger opp til en økning av velferdsmidler til studentsamskipnadene på 20 millioner. Vi i Naturviterne student er fornøyd med en slik økning og tror det kommer godt med, særlig når det legges opp til et større opptak av studenter til høyere utdanning. Vi håper disse pengene kan gå til psykisk helse blant studenter, både i form av forebyggende tiltak og helsehjelp. Vi er inne i en vanskelig tid som preges av isolasjon og ensomhet for mange. Det er viktig at studentene har et sikkerhetsnett i en slik tid, og at de har tilgang på profesjonell hjelp ved behov.

Prisjustering av studiestøtten

Regjeringen legger også opp til en prisjustering av studiestøtten på 2,3 prosent. Det er selvsagt godt den justeres, men vi ser på dette som en selvfølge og hadde håpet på en betydelig økning av studiestøtten. Slik studiestøtten er nå er de fleste studenter avhengige av en deltidsjobb for å komme seg gjennom studietiden, noe som fører til mindre tid til studiene.

Reduksjon i subsidier til studentboliger

Det siste året har det vært en økning i søkertall for høyere utdanning, og regjeringen foreslår å bevilge midler til 5000 nye studieplasser. Dette burde være god grunn til å øke tilbudet på studentboliger, ikke redusere bevilgningen fra 2200 til 1650 som blir foreslått til det nye statsbudsjettet. Både KrF og Venstre gikk til valg på en årlig utbygging av 3000 nye studentboliger, som er nær det dobbelte av hva som nå foreslås. Dette er ikke bra nok, særlig når studenter fortsatt står i boligkø lenge etter studiestart. Tilstrekkelig antall studentboliger er viktig for å sikre studentene gode leieforhold til en overkommelig pris.

Halvering av midler til utvekslingsstudenter

Reisestipendet for utvekslingsstudenter reduseres fra 35 prosent til 17,5 prosent forslaget til statsbudsjettet. Dette er synd, da utvekslingsstudenter har vanskelig for å ha annen inntekt i utvekslingsperioden. Det burde legges opp til økt interaksjon mellom studenter på tvers av landegrenser og internasjonal kunnskapsutveksling, og alle studenter burde ha mulighet til dette - uavhengig av økonomisk bakgrunn. En slik reduksjon er dermed lite kompatibelt med målet om å øke antall utvekslingsstudenter. 

Økt frikortgrense

Frikortgrensen vil med det nye statsbudsjettet øke fra 55.000 til 60.000 kroner. Dette medfører 5.000 ekstra skattefrie kroner og vil blant annet komme studenter med sommerjobb eller deltidsjobb ved siden av studiet til nytte.

Skuffet over lave klimakutt

I forbindelse med satsingen #grønttaktskifte har Naturviterne fremmet en rekke forventninger til det nye statsbudsjettet. Dette er avgjørende for at vi frem til 2030 skal klare å halvere klimagassutslippene samt stanse ødeleggelsen av naturmangfoldet. Flere av disse forventningene har ikke blitt innfridd i forslaget til det nye statsbudsjettet. Det er kun lagt opp til en 19 prosent reduksjon i klimagassutslipp frem til 2030, som er langt fra den halveringen som trengs for å nå 1,5 gradersmålet. Forslaget er ikke i takt med den ambisiøse klima- og miljøpolitikken regjeringen lovet i Granavollplattformen, og som vi er avhengige av i tiden fremover. 

Ingen økning av støtten til fagforeningskontingent

Å være organisert er både attraktivt og viktig for økt gjennomslagskraft blant arbeidstakere. Gjennom subsidiering kan det bli enda mer attraktivt å være medlem i en fagforening, og Naturviterne har derfor fremmet forventninger om en økning i skattefradraget for fagforeningskontingenten fra 3850 kroner til 4500 kroner. I det minste burde fradraget følge pris- og lønnsveksten i det nye statsbudsjettet. Disse forventningene ser ikke ut til å bli innfridd da det i det nye forslaget ikke er lagt opp til noen endring. Ettersom skattefradraget har vært uendret siden 2013 var dette et punkt vi hadde forhåpninger til at regjeringen skulle innfri.

Laster kommentarfelt ..