Støtt opprop for styrket jordvern i Norge!

Næringskomitéen på Stortinget skal avgi sin innstilling om ny nasjonal jordvernstrategi torsdag 19.november. - Vi er fortsatt bekymret for konsekvensene nedbygging av verdifull matjord har for bærekraftig matproduksjon i Norge. sier Vebjørn Knarrum, forbundsleder i Naturviterne.

Naturviterne støtter oppropet  "Stopp nedbygging av matjorda – nå" som de regionale jordvernforeningene i Vestfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Telemark og Rogaland har tatt initiativ til.

For to år siden, i november 2013, tok Naturviterne initiativet til oppropet "Si JA til #styrkjordvernet i Norge" I desember 2013 mottok regjeringen ved Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug 8200 underskrifter fra det oppropet.

Nå aktualiseres saken fordi Næringskomitéen på Stortinget skal avgi sin innstilling om ny nasjonal jordvernstrategi torsdag 19.november. 

- Vi er fortsatt bekymret for konsekvensene nedbygging av verdifull matjord har for bærekraftig matproduksjon i Norge. sier Vebjørn Knarrum, forbundsleder i Naturviterne. 

Saken om #styrkjordvernet er fortsatt den samme – og vi vil levere disse signeringene sammen med "Stopp nedbygging av matjorda – nå" 

 

Laster kommentarfelt ..